Sign In

Nghệ An: Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

19/06/2020

Nghệ An: Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, với sự tham dự của 23 thành viên là đại diện lãnh đạo của các sở, ngành có liên quan, cùng đại diện lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu và Yên Thành.
Vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, với sự tham dự của 23 thành viên là đại diện lãnh đạo của các sở, ngành có liên quan, cùng đại diện lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu và Yên Thành.

 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Các thành viên Ban Chỉ đạo đã nghe và cho ý kiến thảo luận đối với Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh do đồng chí Phạm Quốc Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Cục trưởng Cục THADS tỉnh và Báo cáo một số vụ việc khó khăn, vướng mắc do đồng chí Nguyễn Văn Việt, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh trình bày.
 
Đồng chí Phạm Quốc Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Cục trưởng Cục THADS tỉnh
trình bày báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 
của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh.
 
Hội nghị đã thống nhất đánh giá: Về kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã kịp thời xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2020 và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác. Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020 và Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Chỉ đạo Cục THADS tỉnh phối hợp với các cơ quan: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đánh giá tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự; tổ chức thành công Hội nghị quán triệt các văn bản pháp luật mới và tập huấn nghiệp vụ cho toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án của các cơ quan THADS tỉnh; xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo các kết luận và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Chỉ đạo Cục THADS tỉnh giải quyết xong 13 vụ việc thuộc diện thi hành án trọng điểm, với số tiền thu được hơn 18 tỷ đồng. Ban Chỉ đạo THADS hai cấp đã chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thành công đối với 42 vụ việc và chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc thi hành án gặp khó khăn, vướng mắc tại địa phương. Công tác tổ chức thi hành án dân sự trong 6 tháng đầu năm mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 nhưng kết quả đạt được vẫn ổn định so với cùng kỳ các năm trước, toàn tỉnh đã thi hành xong  8.253 việc/13.171 việc có điều kiện thi hành đạt 63%; số tiền thi hành xong 200.748.417.000 đồng/1.159.071.449.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 17%; 100% bản án, quyết định về vụ án hành chính có nội dung theo dõi được tổ chức theo dõi thi hành theo quy định.
Về tồn tại, hạn chế: Tỷ lệ thi hành xong về tiền 6 tháng đầu năm đạt được còn thấp;  kết quả thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng và kết quả thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng còn chưa có sự đột phá; còn 02 vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài giải quyết chưa có hiệu quả; vai trò của một số thành viên Ban Chỉ đạo thể hiện chưa được rõ nét.

 
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
 
Thay mặt Ban Chỉ đạo, đồng chí Lê Hồng Vinh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chỉ đạo cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm, đó là: Kịp thời kiện toàn lại thành viên và xây dựng mới quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; chỉ đạo các cơ quan THADS đẩy mạnh việc tổ chức thi hành án, phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao; kịp thời chỉ đạo giải quyết có hiệu quả đối với các vụ việc khó khăn, vướng mắc. Đồng chí cũng đã yêu cầu Cục THADS tỉnh trong 6 tháng cuối năm phải thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ: Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố đưa nhiệm vụ phối hợp thi hành án dân sự của UBND cấp xã và các phòng, ban, cơ quan liên quan vào tiêu chí đánh giá xếp loại hàng năm; tham mưu tổ chức kiểm tra công tác phối hợp thi hành án dân sự tại một số địa phương có nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, lượng án lớn; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An tổ chức đối thoại giữa các cơ quan THADS với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh để tìm giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh việc thu hồi các khoản nợ, góp phần giảm tỷ lệ nợ xấu; tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức thi hành án cho đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký Thi hành án; chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng quy chế thay thế Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự số 603/2015/QCLN/CTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 25/06/2015 giữa Cục THADS, Công an, VKSND và TAND tỉnh; báo cáo Tổng cục THADS xin chủ trương về việc ký kết quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự giữa Cục THADS tỉnh với Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An.
Đối với 03 vụ việc khó khăn, vướng mắc, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh thống nhất với phương án giải quyết do Cục THADS tỉnh đề xuất, yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện có liên quan phối hợp tích cực với Cục THADS tỉnh để giải quyết có kết quả trước ngày 30/9/2020.
 
Nguyễn Hồng Trung, Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: