Sign In

Đồng chí Nguyễn Văn Lực-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với Cục THADS tỉnh Nghệ An về kết quả công tác 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020

08/07/2020

Đồng chí Nguyễn Văn Lực-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với Cục THADS tỉnh Nghệ An về kết quả công tác 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020
Chiều ngày 08/7/2020, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự do đồng chí Nguyễn Văn Lực-Phó Tổng cục trưởng làm Trưởng đoàn, cùng đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục THADS và các thành viên trong đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ Anvề tình hình, kết quả công tác 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020.
Về phía Cục THADS tỉnhNghệ Ancó đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Việt, đồng chí Nguyễn Hoài An - Phó Cục trưởng vàLãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục.
Đồng chí Nguyễn Văn Lực-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với Cục THADS tỉnh Nghệ An về kết quả công tác 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020
 
 
Chiều ngày 08/7/2020, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự do đồng chí Nguyễn Văn Lực-Phó Tổng cục trưởng làm Trưởng đoàn, cùng đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục THADS và các thành viên trong đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ Anvề tình hình, kết quả công tác 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020.
Về phía Cục THADS tỉnhNghệ Ancó đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Việt, đồng chí Nguyễn Hoài An - Phó Cục trưởng vàLãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục.
Đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nghệ An
trình bày báo cáo tại buổi làm việc
 
       Thay mặt Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Nghệ An, đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đã báo cáo kết quả công tác THADS, hành chính 9 tháng đầu năm 2020. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, Cục THADS tỉnh Nghệ An đã triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể: Chú trọng đổi mới, nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt, với phương châm hướng về cơ sở; công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lĩnh vực THADS, hành chính được tăng cường, đạt được những kết quả lớn đáng ghi nhận, như đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 08/10/2019 phát động phong trào thi đua về THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020, Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 22/01/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; ban hành văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố đưa nhiệm vụ phối hợp thi hành án dân sự của UBND cấp xã và các phòng, ban, cơ quan liên quan vào tiêu chí đánh giá xếp loại hàng năm…; mối quan hệ phối hợp trong THADS, hành chính tiếp tục được cũng cố, tăng cường, nhất là đã hoàn thành việc ký kết Quy chế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực THADS đối với cấp tỉnh và Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với cấp huyện; công tác "Dân vận khéo trong thi hành án dân sự" được đẩy mạnh; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành từ Cục đến các Chi cục THADS cấp huyện bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, đoàn kết; kỷ luật, kỷ cương công vụ được giữ vững; các mặt công tác khác cũng được thực hiện đồng bộ, có chất lượng.
       Mặc dù 9 tháng đầu năm 2020, số vụ việc thi hành án dân sự ngày càng gia tăng, xuất hiện nhiều vụ việc phức tạp, khó lường, trong khi đó biên chế bị cắt giảm theo chủ trương chung, bên cạnh đó tình hình dịch bệnh Covid-19 với diễn biến phức tạp, toàn xã hội thực hiện việc giãn cách theo Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian khá dài, nhưng các cơ quanThi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã có nhiều nổ lực cố gắng giải quyết xong 9.949 việc/14.286 việc có điều kiện thi hành, tương ứng với 252.076.205.000 đồng/1.183.193.015.000 đồng có điều kiện thi hành (đạt 70% về việc, 21% về tiền). Tuy nhiên, nhìn chung kết quả thi hành về tiền vẫn đạt thấp, trong đó một số đơn vị kết quả thi hành án thấp hơn mặt bằng chung toàn tỉnh, nhất là về tiền.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
 
        Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự,đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực đã biểu dương, ghi nhận những kết quảcác cơ quan THADS tỉnh Nghệ An đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2020, cũng nhưđã động viên, chia sẻ với những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụcủa các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đồng chí cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp 03 tháng cuối năm 2020 được nêu tại báo cáo, trong đó chỉ đạo nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: (i)Tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh tổ chức thi hành án để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, nhất là đối với hai chỉ tiêu cơ bản thi hành xong 80% về việc, 38% về tiền trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành; (ii) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành trong các cơ quan, đơn vị; (iii) Tập trung nguồn lực để tiếp nhận, giải quyết hiệu quả các bản án, quyết định từ Tòa án chuyển sang, nhất là sau đợt dịch COVID-19; (iv) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo hướng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương trong toàn hệ thống THADS tỉnh; (v) Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng xây dựng đội ngũ công chứclàm công tác THADS trong sạch, vững mạnh, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; quan tâm đến công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; (vi) Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền hai cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực THADS, hành chính trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp trong THADS từ cấp tỉnh đến cấp huyện, bảo đảm tính chủ động, hiệu quả cao hơn trong phối hợp giữa cơ quan THADS với các cơ quan, ban ngành hữu quan; (vii)Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác tổ chức thi hành án.Đồng chí tin tưởng trong thời gian tới, với truyền thống đoàn kết, bề dày thành tích của địa phương, các THADS tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020 và các năm tiếp theo.
      Thay mặt toàn thể công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An, đồng chí Phạm Quốc Nam– Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng chân thành cảm ơn đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực và đoàn công tác đã có chuyến làm việc, động viên, thăm hỏi, chỉ đạo sâu sát về nhiệm vụ trọng tâm đối vớicác cơ quan THADS tỉnh Nghệ An.Đồng thời, xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng cục trưởng và xin hứa trong thời gian tới tập thể cán bộ, công chức các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự.
 
Lê Thị Huyền Trang - Văn phòng Cục THADS tỉnh Nghệ An
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: