Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC Quý III năm 2020

10/07/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC Quý III năm 2020
Thực hiện chương trình, Kế hoạch công tác năm 2020, vào sáng ngày 10/7/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý III/2020 để đánh giá kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 03 tháng cuối năm 2020.
Thực hiện chương trình, Kế hoạch công tác năm 2020, vào sáng ngày 10/7/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý III/2020 để đánh giá kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 03 tháng cuối năm 2020.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Các đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Việt, đồng chí Nguyễn Hoài An - Phó Cục trưởng đồng chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành, thị, Chấp hành viên các cơ quan THADS trong tỉnh, cùng toàn thể công chức, người lao động cơ quan Cục THADS tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Phó Cục trưởng trình bày báo cáo
 
Hội nghị đã được nghe Báo cáo đánh giá kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, Cục THADS tỉnh Nghệ An đã triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các kế hoạch, nội dung chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo THADS hai cấp lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả đối với công tác THADS trên địa bàn; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được triển khai thực hiện quyết liệt, thường xuyên bằng nhiều biện pháp, giải pháp; các mặt công tác khác cũng được chú trọng quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra.
Mặc dù đạt được những kết quả đáng khen ngợi như trên, nhưng trong 9 tháng đầu năm, do số vụ việc thi hành án dân sự ngày càng gia tăng, xuất hiện nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, trong khi đó biên chế bị cắt giảm theo chủ trương chung. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 với diễn biến phức tạp, toàn xã hội thực hiện việc giãn cách theo Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian khá dài, nên kết quả thi hành án toàn tỉnh chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra, đến nay mới đạt 70% về việc, 21% về tiền, so với chỉ tiêu được giao còn thiếu 10% về việc và 17% về tiền; kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng tuy có nhiều chuyển biến, tuy nhiên số việc, tiền chuyển kỳ sau còn cao; trình tự, thủ tục hồ sơ thi hành án có lúc chưa chặt chẽ, vẫn để xảy ra một vài trường hợp sai sót, vi phạm, nhất là trong công tác xác minh, thông báo, cưỡng chế thi hành án...
 


Một số hình ảnh đại biểu phát biểu tham luận
 
Hội nghị cũng đã được nghe hai báo cáo chuyên đề do các Phòng chuyên môn thuộc Cục quán triệt và một số ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu nhằm đánh giá, đề xuất các giải pháp, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020.
 
Đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng phát biểu kết luận
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị. Trên cơ sở kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, tồn tại, đồng chí Cục trưởng yêu cầu trong 03 tháng cuối năm 2020, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm sau đây: (i) Tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, kết quả THADS, trong đó tập trung vào 2 chỉ tiêu chủ yếu: thi hành xong về việc đạt trên 80%, về tiền đạt trên 38% trong tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành; (ii) Lãnh đạo Cục, các Phòng chuyên môn theo dõi chặt chẽ tiến độ, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án của từng Chi cục và sâu sát, cụ thể đến từng Chấp hành viên, từng vụ việc thi hành án, nhất là những vụ việc có thể thi hành xong trong 3 tháng cuối năm; đề ra các phương án giải quyết phù hợp, khả thi để có kết quả ngay trong năm công tác 2020; (iii) Kịp thời tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường phối hợp THADS, HC trên địa bàn và xác định đây là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại các Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã; tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh chiều sâu trong quan hệ phối hợp trong chỉ đạo và tổ chức THADS; (iv) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hạn chế tối đa các sai sót, vi phạm trong THADS, nhất là việc xác minh, phân loại, kê biên, thẩm định, bán đấu giá tài sản; quản lý tài chính, tài sản. Xử lý nghiêm khắc, triệt để đối với các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, vi phạm pháp luật; đổi mới phương thức kiểm tra, trong đó chú trọng công tác hậu kiểm; (v) Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân theo quy định, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân. Tập trung giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, khiếu kiện đông người; (vi) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ thi hành án; (vii) Tiếp tục thực hiện có nề nếp, hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, tạo sự minh bạch, công khai trong hoạt động THADS, hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức, vật chất, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp...
Đồng chí tin tưởng rằng, với sự phấn đấu, nỗ lực khắc phục khó khăn của Lãnh đạo các Chi cục THADS và công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh từ đầu năm đến nay, năm 2020, Ngành THADS tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao.
Tại Hội nghị, Cục THADS tỉnh cũng đã tiến hành trao Cờ  thi đua của UBND tỉnh và Quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong các đợt thi đua cao điểm về THADS.
Lê Thị Huyền Trang - Cục THADS tỉnh Nghệ An

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: