Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban công tác Kế toán năm 2020

10/07/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban công tác Kế toán năm 2020
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, vào chiều ngày 10/7/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Kế toán năm 2020 để đánh giá kết quả công tác kế toán 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 03 tháng cuối năm 2020.
            Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, vào chiều ngày 10/7/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Kế toán năm 2020 để đánh giá kết quả công tác kế toán 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 03 tháng cuối năm 2020.
       Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Toàn thể cán bộ công chức, người lao động Phòng Tài chính - Kế toán và các đồng chí Kế toán của 21 Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành, thị trực thuộc.
        Hội nghị đã được nghe Báo cáo đánh giá kết quả công tác tài chính, kế toán 9 tháng đầu năm 2020, với những kết quả đạt được khá tích cực, cụ thể: (i) Các đơn vị sử dụng ngân sách bảo đảm đúng mục đích, chi tiêu theo chế độ, tiêu chuẩn Nhà nước quy định; (ii) Kinh phí cơ bản đáp ứng được yêu cầu chi thường xuyên và chi nghiệp vụ trong công tác thi hành án; thực hiện thu - chi tiền, tài sản thi hành án kịp thời, quản lý chặt chẽ tiền, tài sản thi hành án theo thẩm quyền; (iii) Theo dõi và kịp thời sung công quỹ nhà nước, trả tiền cho đương sự, người được thi hành án, xử lý tiền thi hành án theo đúng quy định tại Thông tư 91/2010/TT-BTC. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của công tác tài chính, kế toán trong thời gian qua, như: (i) Công tác quản lý thu - chi tiền, tài sản thi hành án, công tác quản lý, cấp phát Biên lai có lúc chưa thực sự chặt chẽ, khoa học; (ii) Trình tự, thủ tục trong một vài hồ sơ thanh quyết toán còn chưa đảm bảo chặt chẽ, logic; (iii) Công tác quản lý tài sản, công khai ngân sách ở một số đơn vị có lúc chưa đảm bảo kịp thời, đúng quy định; (iv) Công tác kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu số liệu ở một vài đơn vị vẫn chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên...
       Hội nghị đã được nghe ý kiến thảo luận, phát biểu của các đồng chí đại biểu với những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế về trình tự, thủ tục thu, chi thi hành án, sung công quỹ nhà nước, về quản lý, trang cấp, sử dụng tài sản…


        Đề ra các giải pháp về nâng cao phẩm chất, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường công tác nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện công khai minh bạch tài chính, ngân sách. Đồng thời, kiến nghị một số nội dung còn vướng mắc trong quá trình tổ chức thu - chi tiền, tài sản thi hành án, cũng như công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước... nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020.
       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Phạm Quốc Nam nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị. Trên cơ sở kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, tồn tại, đồng chí Cục trưởng yêu cầu, trong thời gian tiếp theo các đơn vị, đội ngũ kế toán cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể sau đây: (i) Phòng Tài chính - Kế toán phải thường xuyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với công tác kế toán tại các đơn vị cấp huyện, đặc biệt chú trọng công tác quản lý, cấp phát, sử dụng Biên lai thu tiền thi hành án; (ii) Thực hiện lập và nộp các loại báo cáo định kỳ, đột xuất đảm bảo kịp thời, đúng quy định; (iii) Thực hiện kiểm kê kho vật chứng 3 tháng/lần theo quy định, hàng tháng đối soát số liệu vật chứng giữa thủ kho, kế toán đơn vị; (iv) Thường xuyên đối chiếu, rà soát khoản Phí thi hành án, trích nộp cấp trên kịp thời, đúng quy định; (v) Thực hiện công khai dự toán ngân sách hàng năm đảm bảo rõ ràng, minh bạch; (vi) Thanh quyết toán chứng từ tuân thủ nguyên tắc tài chính, đảm bảo chặt chẽ, hợp lý, hợp pháp./.
 
                          Trần Thị Vân, Phòng Tài chính - Kế toán

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: