Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022.

23/12/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022.
Ngày 23 tháng 12  năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công đoàn Cục tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022.
Ngày 23 tháng 12  năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công đoàn Cục tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An, đồng chí Phạm Quốc Nam – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh; đồng chí Vi Văn Nhung – Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS tỉnh.
Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, Hội nghị đã được nghe các báo cáo kết quả công tác chuyên môn năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021; Báo cáo công khai tài chính năm 2021 và tổng hợp ý kiến góp ý đối với các dự thảo báo cáo và các Quy chế. Sau đó, Hội nghị đã tiến hành thảo luận và được nghe 06 tham luận đến từ các tổ Công đoàn trực thuộc.
Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, công tác tổ chức Hội nghị CBCC, người lao động năm 2022 của cơ quan Cục THADS tỉnh, đồng ý với các nội dung dự thảo báo cáo và các ý kiến tham gia đóng góp trong Hội nghị. Đánh giá cao những kết quả toàn diện của Công đoàn cơ quan Cục THADS tỉnh đã đạt được trong năm 2021; đề cao tính dân chủ, công khai, khách quan trong Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Công Danh nhấn mạnh Công đoàn cơ quan trong thời gian tới cần kế thừa những kết quả đạt được, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực sự là trung tâm đoàn kết, tổ ấm của CBCC, người lao động; phấn đấu xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đưa Ngành Thi hành án dân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022,
Trên cơ sở ý kiến đóng góp của Công đoàn viên và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An, đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng, ghi nhận và tiếp thu lĩnh hội các ý kiến của Hội nghị để hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo và các quy chế. Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trên một số mặt công tác, nhất trí với những giải pháp đã được nêu ra tại các báo cáo được trình bày tại Hội nghị đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong năm 2022: (i) Tiếp tục phổ biến, quán triệt cho công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; (ii) Đẩy mạnh tổ chức thi hành án ngày từ đầu năm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, hành chính được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao; (iii) Tranh thủ cố gắng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC, tạo động lực cho CBCC; (iv) phấn đấu cơ quan Cục THADS tỉnh là cơ quan đạt chuẩn văn hóa; (v) Lãnh đạo cán bộ, Chấp hành viên đồng tâm, đồng lòng đoàn kết, vượt khó làm hết trách nhiệm được giao, luôn năng động, sáng tạo, xây dựng tập thể kỷ cương, kỷ luật….
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng và đồng chí Vi Văn Nhung, Chủ tịch Công đoàn Cục đã tiến hành ký Giao ước thi đua năm 2022 giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Cục.
 
Lê Thị Huyền Trang – Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: