Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ đầu năm 2021.

18/11/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ đầu năm 2021.
Để chủ động trong chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã thành lập Tổ công tác do đồng chí Cục trưởng làm Tổ trưởng và ba thành viên là Lãnh đạo và Chấp hành viên Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án đã trực tiếp làm việc với một số Chi cục Thi hành án dân sự có lượng việc, tiền phải thi hành án lớn và có  nhiều vụ việc khó khăn, vướng mắc.
Để chủ động trong chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã thành lập Tổ công tác do đồng chí Cục trưởng làm Tổ trưởng và ba thành viên là Lãnh đạo và Chấp hành viên Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án đã trực tiếp làm việc với một số Chi cục Thi hành án dân sự có lượng việc, tiền phải thi hành án lớn và có  nhiều vụ việc khó khăn, vướng mắc.
Theo đó, trong các ngày 04, 11, 13 và 18 tháng 11 năm 2020, Tổ công tác đã trực tiếp làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Con Cuông, Nghi Lộc, Cửa Lò, Quỳ Hợp và thị xã Thái Hòa.
Tại các buổi làm việc, sau khi nghe Lãnh đạo Chi cục báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị trong tháng đầu năm công tác và các Chấp hành viên báo cáo phương án, tiến độ giải quyết các vụ việc đang thi hành, Tổ công tác đã đánh giá và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng vụ việc.
Đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã yêu cầu các đơn vị trong quý IV năm 2020, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Kịp thời đề nghị UBND cùng cấp hiệp y, trình lãnh đạo Cục phê duyệt kế hoạch công tác năm 2021.
- Tập trung tổ chức thi hành có hiệu quả, đảm bảo tiến độ các vụ việc trọng tâm theo danh sách mà Tổ công tác đã yêu cầu; kịp thời giải quyết các vụ việc xử lý vật chứng, hoàn trả tiền, tài sản đang tồn đọng xong trong tháng 11 năm 2020, các vụ việc có giá trị dưới 500.000 đồng xong trong tháng 12 năm 2020.
- Tham mưu Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện chỉ đạo phối hợp với cơ quan Công an, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan giải quyết có hiệu quả đối với các vụ việc thi hành án phí, tiền phạt trong các vụ án đánh bạc.
- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, trong đó yêu cầu cán bộ, công chức hàng tuần phải lập kế hoạch công tác để theo dõi, đánh giá./.
Nguyễn Trung
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: