Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp tổ chức giao tài sản cho người trúng đấu giá.

13/07/2023

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp tổ chức giao tài sản cho người trúng đấu giá.
Chào mừng 77 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2022) và 30 năm chuyển giao công tác THADS (1993-2023). Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp phối hợp với các ngành chức năng tiến hành bàn giao tài sản thành công cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.
Thi hành Bản án số 01/2021/KDTM-ST ngày 13/4/2021 của Toà án nhân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 10/QĐ-CCTHADS ngày 23/11/2021 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp. Theo các Quyết định trên thì ông Tạ Anh Tuấn và bà Lê Thị Bảy, địa chỉ: Tổ 17 phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình phải trả nợ cho Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam số tiền gốc và lãi tính đến ngày 31/10/2021 là 1.900.616.944 đồng.
 Trong quá trình tổ chức thi hành án, dù gặp nhiều khó khăn trong việc xác định giá trị tài sản kê biên là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, giá trị pháp lý của tài sản khi bán đấu giá thành để bảo đảm quyền và lợi ích của các bên đương sự, người mua được tài sản bán đấu giá, vì đặc thù tài sản kê biên nằm trong diện quy hoạch chung thành phố và quy hoạch mở rộng Quốc lộ 1A. Nhưng dưới sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết của cán bộ công chức đơn vị, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của đồng chí Chi cục Trưởng, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương, vụ việc đã bước đầu giải quyết được cụ thể các khó khăn trên.
Trải qua 06 lần tổ chức bán đấu giá, tài sản trên đã bán đấu giá thành công theo quy định của pháp luật.
Sau khi người mua được tài sản đấu giá thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp đã thực hiện các quy trình, thủ tục, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giao tài sản cho người mua trúng đấu giá theo quy định.
Buổi bàn giao tài sản thành công, bảo đảm an toàn hiệu quả, đúng quy định của pháp luật./.


Theo THADS thành phố Tam Điệp

Các tin đã đưa ngày: