Sign In

Cục THADS tỉnh Ninh Bình: ký Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự

09/03/2016

           Căn cứ Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự và sự chỉ đạo của Tổng cục THADS, ngày 08/3/2016 tại Cục THADS tỉnh Ninh Bình, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Công an tỉnh và Cục THADS tỉnh Ninh Bình đã tổ chức ký quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự.
 
.
         
           Quy chế  gồm ba Chương 27 Điều, trong đó  quy định rõ nguyên tắc phối hợp, phương thức phối hợp, nội dung phối hợp và trách nhiệm của từng cơ quan trong tổ chức thực hiện quy chế.
         
          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Túy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh đã khẳng định: những năm qua do có sự phối hợp của các cơ quan, đặc biệt là ba ngành Công an, TAND, VKSND tỉnh công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, tỷ lệ giải quyết xong về việc và tiền năm sau cao hơn năm trước. Đồng chí tin tưởng rằng, với việc rà soát, ban hành quy chế mới phù hợp với những quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và Bộ luật tố tụng hình sự mới ban hành sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong công tác thi hành án dân sự, từng bước đưa công tác thi hành án dân sự trên địa bàn ngày càng hiệu quả và ổn định.

Các tin đã đưa ngày: