Sign In

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019.

26/11/2018

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019.
    Sáng ngày 26/11/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính  năm 2018 và triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, các đồng chí Nguyên Lãnh đạo Cục, đại diện Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Ninh Bình và các đồng chí nguyên là lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc Cục nghỉ hưu trong  năm 2018,  Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục các huyện, thành phố và toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong toàn ngành.
        Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành, chính quyền các cấp; sự lãnh đạo sát sao, có kế hoạch của lãnh đạo Cục, sự nỗ lực phấn đấu rèn luyện của cán bộ công chức, người lao động trong toàn ngành, ngành THADS tỉnh Ninh Bình luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính 2019 do Bộ Tư pháp tổ chức, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ dành cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao tặng.

           Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội bằng nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, quyết liệt để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
          Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 do ông Lê Ngọc Hưng, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình bày: Tổng số việc thụ lý là 5.826 việc, ủy thác thi hành án 59 việc, tổng số việc phải thi hành 5.741 việc. Kết quả xác minh phân loại: số việc có điều kiện thi hành: 4.560 việc (79,4%); Số việc chưa có điều kiện thi hành: 1.181 việc (20,6%) so với tổng số phải thi hành đã giải quyết xong 3.458 việc, đạt tỷ lệ 75,83% so với số việc có điều kiện thi hành (vượt 5,83% so với chỉ tiêu Quốc hội giao). Tổng số tiền thụ lý là 614,6 tỷ đồng, đã ủy thác 51,4 tỷ đồng; tổng số tiền phải thi hành là 563,2 tỷ đồng. Kết quả xác minh phân loại: số tiền có điều kiện thi hành 366,5 tỷ đồng (65%); số tiền chưa có điều kiện thi hành 196,7 tỷ đồng (35%) so với tổng số phải thi hành. Đã giải quyết xong 137 tỷ đồng đạt tỷ lệ 37,4% so với số có điều kiện thi hành (vượt 7,4% chỉ tiêu Quốc hội giao). Công tác theo dõi thi hành án hành chính là công tác hiện được Cục THADS tỉnh đặc biệt quan tâm và thực hiện trên tinh thần của Luật Tố tụng hành chính, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Lãnh đạo Cục chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục THADS huyện, thành phố trực thuộc thường xuyên rà soát, theo dõi việc thi hành các bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính. Trong năm 2018, Tòa án nhân dân hai cấp đã chuyển giao cho cơ quan THADS 12 bản án, quyết định, nhưng không phát sinh vụ việc thi hành án hành chính phải theo dõi đôn đốc. Các cơ quan thi hành án dân sự không phải tổ chức thi hành.
            Với những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác năm 2018 HĐTĐKT khu vực Đồng bằng bắc bộ đã bình xét và đề nghị Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua ngành tư pháp cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, Cục THADS tỉnh đề nghị Bộ tư pháp tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân và công nhận chiến sỹ thi đua ngành cho 2 cá nhân. UBND tỉnh Ninh Bình tặng cờ đơn vị Thi đua xuất sắc cho Chi cục THADS huyện Hoa Lư được, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự. Cục trưởng Cục THADS tỉnh quyết định công nhận 14 cá nhân đạt danh hiệu ‘Chiến sỹ thi đua cơ sở’.
         Hội nghị đã nghe các ý kiến đề xuất,tham luận từ đại diện các Phòng chuyên môn, các Chi cục thi hành án dân sự  huyện, thành phố trực thuộc Cục về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019 và những năm tiếp theo.

          Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Túy Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã trả lời những đề xuất, kiến nghị khó khăn vướng mắc của các Chi cục THADS huyện, thành phố trực thuộc và chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Đồng thời Cục trưởng cũng yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, các Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc thực hiện ngay một số nhiệm vụ: (1) Triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm 2019 của Cục THADS tỉnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức thi hành án, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu thi hành án dân sự, hành chính được giao năm 2019; (2) Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm công tác, đề ra các giải pháp cụ thể để tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, những vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng... Quá trình thi hành án phải đảm bảo chặt chẽ về thủ tục không để phát sinh khiếu nại; (3) Làm tốt công tác kiểm tra, chú trọng công tác tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai phạm; (4) Thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ chế một cửa, tạo sự công khai minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá kết quả công tác. Nâng cao hiệu quả chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự và phần mềm quản lý quá trình thụ lý tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự; (5) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức thi hành án, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng rèn luyện phẩm chất đạo đức, cải tiến lề lối làm việc; kỷ cương kỷ luật công vụ; (6) xây dựng các cơ quan THADS tỉnh Ninh Bình trong sạch, vững mạnh; tích cực hưởng ứng và đảy mạnh phong trào thi đua do ngành tư pháp và địa phương phát động nhằm tạo động lực và khí thế để công chức toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2019 và các năm tiếp theo.


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh Ninh Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: