Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sinh hoạt Chi bộ mở rộng Triển khai Nghị quyết TW 7 khóa 12.

03/08/2018

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sinh hoạt Chi bộ mở rộng Triển khai Nghị quyết TW 7 khóa 12.
     Sáng ngày 2/8/2018 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chi bộ mở rộng để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thúy- Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, đồng chí Phạm Xuân Túy – Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, các đồng chí trong ban Chi ủy Chi bộ,  Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục thi hành án dân sự huyện, thành phố trực thuộc cùng các đảng viên và toàn thể cán bộ công chức, người lao động thuộc Cục.
         Tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Túy-  Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã trực tiếp quán triệt và triển khai giới thiệu 03 Nghị quyết đó là Nghị quyết số 26- NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27- NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28- NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
       Phát biểu tại Hội nghị: đồng chí Trần Thị Thanh Thúy, ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối cơ quan tỉnh được phân công phụ trách Chi bộ Cục thi hành án dân sự  đã ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của  Ban Chấp hành Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh , việc tiếp thu và triển khai nghiêm túc hướng dẫn của Tỉnh ủy và kế hoạch của Đảng ủy khối Cơ quan tỉnh. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ đảng viên nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo, đảng viên và cán bộ công chức, người lao động nắm vững những nội dung cơ bản, hiểu sâu sắc về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Chi bộ đặc biệt là đồng chí Bí thư Chi bộ tiếp tục lãnh đạo Chi bộ và cơ quan thực hiện thành công chủ đề năm 2018 về “ Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm  của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh,  hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu công tác năm 2018 và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: