Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình về kết quả thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2018

04/04/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình về kết quả thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2018
        Chiều ngày 4/4/2018, Đoàn công tác của Cục THADS tỉnh Ninh Bình do đồng chí Phạm Xuân Túy- Cục trưởng làm trưởng đoàn cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng, các phòng chuyên môn thuộc Cục đã có buổi làm việc với tập thể cán bộ, công chức, người lao động Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình.
    Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị, kết quả công tác THADS 6 tháng đầu năm 2018, những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị và ý kiến phát biểu của cán bộ công chức trong đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình đã thụ lý 995 việc, với số tiền 145.371.540.000 đồng, đã ủy thác 13 việc với số tiền 10.465.983.000 đồng. Số phải thi hành là 982 việc, với số tiền: 134.905.557.000 đồng ( trong đó : án dân sự là 196 việc/ 57.754.154.000 đồng;  án hình sự là: 470 việc/6.290.307.000 đồng; Án kinh doanh thương mại 93 việc/68.022.424.000đồng; án lao đọng 13 việc / 1.417.043.000 đồng). Đã thi hành xong 363việc/735 việc có điều kiện, đạt tỷ lệ 49%; thu và giải quyết được 10.523.418.000 đồng/99.330.538.000đồng, đạt tỷ lệ 11%. Về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã thụ lý 03 đơn khiếu nại đã giải quyết xong 3/3 đơn đạt tỷ lệ 100%; thụ lý 01 đơn tố cáo đơn vị đã ra quyết định đình chỉ giải quyết tố cáo do người tố cáo có đơn xin rút đơn tố cáo.
        Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Xuân Túy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Chi cục thành phố Ninh Bình cũng như cá nhân đồng chí Chi cục trưởng trong việc quy tụ, đoàn kết nội bộ tốt, dân chủ  gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao là đơn vị có số lượng án lớn, nhiều án phức tạp nhất trong toàn tỉnh, số lượng thụ lý ngày càng cao, tính chất ngày càng phức tạp hơn , số đơn thư khiếu nại, tố cáo  cũng nhiều hơn so với  cùng kỳ năm 2017. Vì vậy cán bộ, công chức của đơn vị phải nghiên cứu văn bản pháp luật về thi hành án và các văn bản pháp luật có liên quan để nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, giải quyết tốt các vụ việc thi hành án tránh những thiếu sót có thể xảy ra. Yêu cầu lãnh đạo đơn vị phải kiên quyết chỉ đạo Chấp hành viên lập kế hoạch  tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, từng Chấp hành viên phải bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ mà ngành và địa phương giao đồng thời phải tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo THADS đối với công tác thi hành án dân sự. Phối hợp với các cấp, ngành, chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế giao tài tài cho người trúng đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.
        Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Chi cục trưởng chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình hứa tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị tập trung chỉ đạo sát sao, đồng bộ các giải pháp quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được  giao năm 2018.


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: