Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2018.

06/04/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2018.
        Sáng ngày 6/4/2018, Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự hành chính 6 tháng đầu năm 2018, tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Kim Sơn, đồng chí Phạm Xuân Tuý Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Am, Lê Ngọc Hưng - Phó cục trưởng. Cùng tham dự hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố trực thuộc và các đồng chí Chấp hành viên có thành tích xuất sắc năm 2017 được Bộ Tư Pháp khen thưởng.
      Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2018 nhằm đánh giá kịp thời khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
       Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 toàn ngành đã thụ lý 4.222 việc (tăng 370 việc  bằng 9,6% so với cùng kỳ năm 2017) với số  tiền 543.022.392.000 đồng (giảm 16.988.058.000 đồng bằng 3% so với cùng kỳ năm 2017). Kết quả đã thi hành xong 1.663 việc, đạt tỷ lệ 51,18% (tăng 86 việc, giảm 1,19% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm năm 2017) với số tiền 35.611.855.000đ đạt tỷ lệ 8,4% (giảm 2.251.243.000 đồng và tăng  0,4% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2017). Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng toàn ngành có 123 việc với số tiền là 387.943.279.000 đồng đã giải quyết xong 16 việc với số tiền 23.897.382.000 đồng, về số việc đã kê biên bán đấu giá nhiều lân nhưng chưa có người mua là 02 việc với số tiền là 27.954.869.000đồng, về số vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản toàn tỉnh hiện có 05 việc với số tiền 19.293.881.000đồng. Bên cạnh đó các mặt  công tác  khác cũng được triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, đúng quy định và có nhiều tiến bộ.
 
        Tại hội nghị các đơn vị đã trao đổi thảo luận thẳng thắn về một số vụ việc khó khăn, vướng mắc cũng như phương án giải quyết trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã tập trung thảo luận việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm 2018.
         Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Phạm Xuân Túy đã phân tích nguyên nhân đối với từng vụ việc cụ thể mà các đơn vị đang vướng mắc trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Các vụ việc khó khăn vướng mắc chủ yếu liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng, giao tài sản, các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc tranh chấp dân sự, đồng chí yêu cầu các đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, có giá trị thi hành án lớn liên quan đến tổ chức, tín dụng ngân hàng. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Cục trưởng yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn Chi cục trưởng các chi cục THADS huyện , thành phố thuộc Cục, bám sát kế hoạch công tác năm 2018 đã được phê duyệt, cụ thể hóa các giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định, tập trung thi hành rứt điểm những vụ việc có giá trị lớn, phức tạp kéo dài; những vụ án liên quan đến dụng Ngân hàng ; Phối hợp với các cấp, ngành, chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế giao tài tài cho người trúng đấu giá tài sản đã đấu giá thành; tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị; tập trung chỉ đạo sát sao, đồng bộ các giải pháp quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được năm 2018.


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: