Sign In

Công bố Quyết định Kiểm sát trực tiếp hoạt động Thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình

14/10/2019

Công bố Quyết định Kiểm sát trực tiếp hoạt động Thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình
        Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 10/10/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tiến hành công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tuân thủ pháp luật trong Thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình.
        Thành phần tham gia buổi công bố, về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có đồng chí Đinh Thị Năm - Phó Viện trưởng, đồng chí Dương Đức Hậu, chức vụ Trưởng Phòng KSTHADS -Trưởng đoàn, cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên; mời đồng chí Đinh Trường Sơn, Ủy viên thường trực - Trưởng Ban Dân chủ và pháp luật - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tham gia giám sát; về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh có đồng chí Vũ Đức Am – Phó cục trưởng, cùng các lãnh đạo, Chấp hành viên, Kế toán, Thủ kho, Thủ quỹ trong đơn vị.
      Chủ trì buổi công bố, đồng chí: Đinh Thị Năm - Phó Viện trưởng, phát biểu ý kiến về công tác trực tiếp kiểm sát đối với cơ quan thi hành án dân sự, xác định đây là công tác thường xuyên, định kỳ của Viện kiểm sát theo quy định pháp luật, nhằm bảo đảm các bản án, quyết định của Toà án được thi hành đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường pháp chế trong lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Giao trách nhiệm cho Đoàn KSTHADS thực hiện theo đúng yêu cầu đặt ra.
      Đồng chí Dương Đức Hậu, chức vụ Trưởng Phòng KSTHADS -Trưởng đoàn, công bố Quyết định số 274/KSTHADS –QĐ và Kế hoạch số 90/KH-VKS ngày 16/9/2019 của Viện KSND tỉnh Ninh Bình về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Cục THADS tỉnh Ninh Bình. Thời gian thực hiện, từ ngày 10/10/2019 đến ngày 30/10/2019.
      Đồng chí Vũ Đức Am thay mặt Cục THADS tỉnh báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2018 đến 30/9/2019 và những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thi hành án của Cục theo đúng yêu cầu của Đoàn, đồng thời có ý kiến chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm sát thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm sát trực tiếp theo Kế hoạch tại đơn vị. 
      Sau khi kết thúc buổi công bố, Đoàn đã tiến hành kiểm sát toàn bộ việc hoạt động liên quan đến công tác thi hành án của đơn vị theo các các nội dung: kiểm tra việc mở, theo dõi, quản lý các loại sổ thụ lý, sổ quỹ, sổ kế toán; kiểm sát việc ra các quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành, việc phân loại hồ sơ có điều kiện thi hành án, việc ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án, hoãn, đình chỉ, tạm đình chỉ; việc thu chi trả tiền thi hành án, phí thi hành án, tiếp nhận và bảo quản xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ; biện pháp cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá và giao tài sản, công tác thi hành án hành chính, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án
                                                                     


Theo Phòng Nghiệp vụ

Các tin đã đưa ngày: