Sign In

Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

18/10/2019

        Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổng Cục THADS và Ban chỉ đạo THADS tỉnh, ngày16/10/2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Quy chế đã ký kết gồm có 3 Chương, 10 Điều, quy định phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung và phương thức phối hợp.
        Theo Quy chế vừa ký kết, với mục đích nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường. Xác định công tác phối hợp phải kịp thời và hiệu quả, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành cũng như các đơn vị có liên quan. Nội dung phối hợp cụ thể như: trong việc trao đổi cung cấp thông tin; trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; trong việc tổ chức thi hành án; trong việc hướng dẫn nghiệp vụ và giải quyết khó nhăn, vướng mắc.
        Trên cơ sở thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác THADS, sẽ tạo sự đồng thuận, thống nhất, tăng cường trách nhiệm của mỗi bên trong việc tổ chức thực hiện. Bảo đảm việc THADS được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo về THADS, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới.


Theo Phòng Nghiệp vụ

Các tin đã đưa ngày: