Sign In

Hội nghị Giao ban công tác Thi hành án dân sự, hành chính Quý III năm 2021 và nhiệm vụ, công tác Quý IV năm 2021

02/07/2021

Hội nghị Giao ban công tác Thi hành án dân sự, hành chính Quý III năm 2021 và nhiệm vụ, công tác Quý IV năm 2021
        Sáng ngày 02/7/2021, Cục thi hành án dân sự (THADS) tổ chức hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III năm 2021 và nhiệm vụ công tác Quý IV/2021. Hội nghị do đồng chí Phạm Xuân Tuý Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố trực thuộc.
        Tại Hội nghị, đồng chí Lại Thế Anh - phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Ninh Bình đã báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự, hành chính Quý III năm 2021 của Cục THADS tỉnh Ninh Bình, theo đó 9 tháng đầu năm công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan THADS trong tỉnh triển khai nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ kịp thời các mặt công tác ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm công tác; Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành được thực hiện quyết liệt, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Các cơ quan THADS trong toàn tỉnh thực hiện tốt việc phòng chống Covid -19 theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ, ngành và địa phương. Kết quả toàn ngành  đã thụ lý giải quyết: 4.849 việc với số tiền là 685 tỷ 569 triệu 857 nghìn đồng; đã ủy thác 17 việc với số tiền 28 tỷ 679 triệu 388 nghìn đồng. Tổng số việc còn phải thi hành: 4.832 việc với số tiền là 656 tỷ 890 triệu 469 nghìn đồng; trong đó số việc có điều kiện thi hành là 3.980 việc với số tiền là 441 tỷ 830 triệu 660 nghìn đồng. Đã giải quyết xong 2.605 việc với số tiền 95 tỷ 143 triệu 454 nghìn đồng đạt tỷ lệ 65,45%  về việc và 21,53% về tiền.
        Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác THADS trên địa bàn vẫn còn những tồn tại hạn chế như: số tiền thụ lý mới tăng so với năm trước, số lượng án chuyển kỳ sau còn cao, một số vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng có số tiền thi hành án lớn, tính chất phức tạp chưa thi hành dứt điểm, dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến các mặt kinh tế, đời sống xã hội và thu nhập của người dân, doanh nghiệp trong đó có người phải thi hành án giảm sút nên ảnh hưởng tới khả năng, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.
 
       Tại hội nghị các đơn vị đã trao đổi thảo luận về một số vụ việc khó khăn, vướng mắc cũng như phương án giải quyết trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã tập trung thảo luận việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự 3 tháng cuối năm 2021. Trên cơ sở đó xác định được những nhiệm vụ để có các giải pháp tích cực, đột phá hơn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác mà Ngành cấp Ủy địa phương giao trong năm 2021
.
        Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Túy yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của ngành và địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; công tác kiểm tra, tự kiểm tra; thực hiện tốt cơ chế hậu kiểm tra; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan THADS trong tỉnh, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, củng cố nâng cao nhận thức, trách nhiệm năng lực của Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS. Yêu cầu các đơn vị THA trong toàn tỉnh, Chấp hành viên có biện pháp đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành các vụ việc có giá trị lớn, tín dụng ngân hàng, kinh tế tham nhũng; Tiếp tục, hướng dẫn chỉ đạo các Chi cục THADS trực thuộc thực hiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành; sử dụng chữ ký số, phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, tạo sự công khai, minh bạch nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra theo chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ ngành và địa phương.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: