Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2016

30/12/2015

Nhằm đánh giá chính xác, đầy đủ những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2016. Ngày 28/12/2015, Cục THADS tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2016, với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình.
        Dưới sự chủ trì của đồng chí Cục trưởng, Hội nghị đã được nghe toàn văn báo cáo tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016. Theo đó, năm 2015 các cơ quan THADS tỉnh Ninh Bình đã giải quyết xong 3.468 việc, đạt tỷ lệ 94% trên số việc có điều kiện giải quyết, vượt 6% chỉ tiêu được giao; về tiền, đã thụ lý và giải quyết được 273.671.240.000,đ đạt tỷ lệ 82% trên số tiền có điều kiện giải quyết, vượt 5% chỉ tiêu được giao.
       Báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2015 của Cục đã khẳng định: công tác Thi đua-Khen thưởng đã thực sự là đòn bảy, khích lệ, động viên cán bộ, công chức trong ngành phát huy tính chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Vì thế đã có 09 tập thể được công nhận tập thể Lao động tiên tiến, 87 cá nhân được công nhận Lao động tiên tiến, trong đó có 10 Chiến sỹ thi đua cơ sở, 05 tập thể được đề nghị Bộ Tư pháp công nhận tập thể Lao động xuất sắc, 01 tập thể đề nghị Bộ Tư pháp tặng cờ Thi đua xuất sắc; 01 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh năm 2015; 02 tập thể và 04 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.
 
                                  
       Các đại biểu dự Hội nghị còn được nghe các báo cáo sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng trong năm 2015 của một số cá nhân tiêu biểu, chiến sỹ thi đua cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự của đơn vị và từng cá nhân.
                                  
       Để tiếp tục phát huy kết quả công tác năm 2015, đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2016 lập thành tích chào mừng 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1940-19/7/2016) Sau khi thảo luận các chỉ tiêu được Bộ Tư pháp và Tổng Cục THADS giao, thay mặt lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và 08 Chi cục trực thuộc đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2016.
       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Túy-Phó Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, Cục trưởng Cục THADS đã biểu dương những cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức trong ngành đã đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao, đồng thời cũng nghiêm khắc chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc phục để năm 2016, cơ quan THADS tỉnh Ninh Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác một cách thực chất, bền vững.

Các tin đã đưa ngày: