Sign In

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Chi cục THADS huyện Thuận Nam với UBND các xã

01/03/2019

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Chi cục THADS huyện Thuận Nam với UBND các xã
       Thực hiện Công văn số 95/CTHADS-NV ngày 29/01/2019 của Cục THADS tỉnh Ninh Thuận và Công văn số 302/UBND-TH ngày 21/02/3019 của Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam.
 
      Để triển khai Kế hoạch Công tác THADS năm 2019 đạt chỉ tiêu nhiệm vụ được Quốc hội giao, tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Chi cục THADS huyện với UBND các xã. Ngày 01/3/2019 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị ký kết Qui chế phối hợp THADS cấp huyện với UBND các xã. 
Hội nghị ký kết Qui chế phối hợp THADS cấp huyện với UBND các xã
 
       Với sự có mặt ông Diệp Minh Xuân – Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, Trưởng BCĐ.THADS huyện tham dự và chỉ đạo Hội nghị cùng có mặt các Đ/c là Chủ tịch, phó chủ tịch UBND các 08 xã trên địa bàn.
- Tại Hội nghị các đồng chí Chủ tịch UBND các xã đã có ý kiến góp ý thiết thực về dự thảo Quy chế.
- Tại Hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã Phát biểu chỉ đạo cho UBND các xã sớm chủ động ra Quyết định thành lập Ban phối hợp thi hành án dân sự cấp xã; tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Chi cục THADS huyện với UBND các xã ngày càng tốt hơn, đảm bảo cho công tác thi hành án dân sự đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.
Ký kết quy chế phối hợp giữa Chi cục THADS với UBND xã
 
 
                                                                                                Đàng Công Duy
Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Thuận Nam

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: