Sign In

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự năm 2023

19/10/2023

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự năm 2023
     

     Ngày 16/10/2023, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận trong thời gian 03 ngày, từ ngày 16/10/2023 đến ngày 18/10/2023 theo hoạch số 776/KH-VKS-P8 ngày 02/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận (ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-VKS-P8 ngày 02/10/2023).
     Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Thu - Viện trưởng, Kiểm sát viên cao cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn thực hiện kiểm sát trực tiếp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thời điểm kiểm sát từ 01/10/2022 đến 30/9/2023, bao gồm các nội dung sau: Về tổng số việc thi hành án giải quyết, tổng số tiền đã thu, chi; việc bảo quản tang vật, vật chứng theo quy định; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác cưỡng chế, thẩm định giá, bán đấu giá thi hành án; công tác thu hồi tài sản bị thiệt hại, bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; số việc thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hang; công tác phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC; Công tác thi hành án hành chính và theo dõi thi hành án hành chính; Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
     Sau khi đại diện Đoàn kiểm sát thông qua Quyết định, Kế hoạch kiểm sát, đại diện Cục Thi hành án dân sự đã thông qua báo cáo và cung cấp hồ sơ, sổ sách, tài liệu phục vụ hoạt động kiểm sát trực tiếp.
     Kết thúc đợt kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát đã đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, sổ sách của Cục. 
     Đoàn đã ghi nhận những kết quả mà Cục đã đạt được trong năm 2023, đã phối hợp chặt chẽ với VKSND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhiều vụ việc, tổ chức cưỡng chế thi hành một số vụ việc phức tạp, kéo dài; Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vi phạm, thiếu sót cần khắc phục, bổ sung trong công tác nghiệp vụ thi hành án mà đoàn trực tiếp kiểm sát đã chỉ ra.
     Thay mặt Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Lê Hữu Hồng - Cục trưởng đã cảm ơn Đoàn kiểm sát với tinh thần làm việc trách nhiệm đã chỉ ra được những ưu điểm trong công tác THADS của Cục THADS tỉnh và những hạn chế, thiếu sót; nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và cam kết sẽ khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
                                                                                                                                                               Hoàng Minh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: