Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2023

05/01/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2023
          Chiều ngày 04/01/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC quý I nhằm đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán nghiệp vụ, ngân sách các cơ quan THADS. Đồng chí Lê Hữu Hồng - Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì Hội nghị.
          Đánh giá kết quả đạt được trong năm 2022
          Trong năm 2022, với sự nỗ lực quyết tâm của toàn ngành nên công tác THADS tỉnh Ninh Thuận đạt được kết quả đáng khích lệ, mặc dù không được xếp hạng xuất sắc nhưng là tỉnh đứng thứ hai cả nước ở mức xếp hạng tốt; là một trong hai tỉnh Khu vực miền Đông Nam Bộ hoàn thành vượt cả hai chỉ tiêu về việc và tiền; Chi cục THADS thành phố Phan Rang-Tháp Chàm được tặng Cờ Thi đua của Bộ Tư pháp. Từ những kết quả đạt được, cần tiếp tục phát huy trong năm 2023. Cục trưởng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu của Lãnh đạo các đơn vị, đội ngũ Chấp hành viên và công chức thực hiện công tác thi hành án dân sự trong toàn ngành.
          Kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2023
          Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, toàn ngành đã bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự năm 2023 và Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục THADS, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện. Trong đó, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan THADS tập trung triển khai ngay việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 từ những ngày đầu của năm công tác; ban hành Quyết định tạm giao chỉ tiêu và triển khai Quyết định số 1443/QĐ-CTHADS ngày 23/12/2022 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh về việc giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2023; kết quả đạt được trong quý I năm 2023 tương đối khả quan, kết quả thi hành về giá trị tăng so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền đều cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 (về việc: đạt tỷ lệ 38,37%, tăng 11,51%; về tiền: đạt tỷ lệ 19,54%, tăng 9,08% ).
Hội nghị đã nghe báo cáo, các ý kiến thảo luận và thống nhất với đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc đã được thể hiện khá đầy đủ trong báo cáo. Cục trưởng yêu cầu lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục THADS các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu, bám sát kế hoạch công tác và chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, chủ động đề ra các giải pháp để khắc phục và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2023.
          Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
          Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, cần phát huy tinh thần trách nhiệm của Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục THADS các huyện, thành phố đặc biệt là vai trò của người đứng đầu; sự nỗ lực của đội ngũ Chấp hành viên và công chức được giao nhiệm vụ tổ chức thi hành án. Cục trưởng Cục THADS tỉnh đề nghị:
          1. Thủ trưởng từng đơn vị quyết liệt hơn trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với công chức và người lao động thuộc đơn vị quản lý; chủ động hơn trong giải quyết công việc; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, đặc biệt là Viện kiểm sát nhân dân, hạn chế thấp nhất việc kiến nghị của Viện kiểm sát về những vi phạm, sai sót nhỏ.
          2. Thực hiện giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Chi cục trưởng có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra Chấp hành viên thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại ngay sau khi được ban hành.
          3. Tiếp tục tăng cường, chấn chỉnh kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tác phong lề lối, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, công tác chuyên môn nghiệp vụ.
          4. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phân công lịch trực 24/24 giờ, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan, kho vật chứng và tài sản tạm giữ tại các cơ quan Thi hành án dân sự trước, trong và sau Tết Nguyên đán bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở và an toàn tính mạng, sức khoẻ của từng công chức và người lao động trong đơn vị.
                                                                                                        Duy Phúc
 
 
 
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: