Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NINH THUẬN CƯỠNG CHẾ THÀNH CÔNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

18/05/2023

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NINH THUẬN CƯỠNG CHẾ THÀNH CÔNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
      Sáng ngày 17/5/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất đối với những người phải thi hành án: bà Nguyễn Thị Kim Hoa, bà Nguyễn Thị Tâm, bà Nguyễn Thị Dợt, vợ chồng ông Lê Văn Phúc, bà Trịnh Thị Gái Em, địa chỉ: phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Tham gia Hội đồng cưỡng chế có đại diện: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Phòng Tài Nguyên – Môi trường Tp Phan Rang – Tháp Chàm, UBND phường Văn Hải và lực lượng Công an tham gia bảo vệ Hội đồng cưỡng chế.
      Theo Quyết định thi hành án, bên phải thi hành án gồm: bà Nguyễn Thị Kim Hoa, bà Nguyễn Thị Tâm, bà Nguyễn Thị Dợt, vợ chồng ông Lê Văn Phúc, bà Trịnh Thị Gái Em, cùng địa chỉ: Khu phố 11 phường Văn hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận phải giao trả  các thửa đất 290, 291,292, 294,295 thuộc tờ bản đồ số 11 năm 2014, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho người được thi hành án là ông Nguyễn Thành Danh (cùng địa chỉ nêu trên).
      Trong quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật; nhiều lần phối hợp với địa phương vận động, thuyết phục những người phải thi hành án tự nguyện thi hành. Do người phải thi hành án vẫn cố tình chống đối và không tự nguyện thi hành án, Chấp hành viên xây dựng kế hoạch để tổ chức cưỡng chế thi hành án theo quy định.
      Căn cứ theo quy định của Pháp luật, tất cả các bản án, quyết định của Toà án phải được chấp hành. Ngày 23/6/2020, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đã ban hành các Quyết định số 04/QĐ-CTHADS, 05/QĐ-CTHADS, 06/QĐ-CTHADS về việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất. Các quyết định cưỡng chế đã được thông báo hợp lệ cho các đương sự.
      Quá trình tổ chức cưỡng chế được thực hiện nghiêm, đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Qua đó, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được thi hành án, bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được thực thi, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật./.
Trần Trọng Duy Phúc
 
 
 
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: