Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Cuốn sách củaTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

02/03/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Cuốn sách củaTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 

        Thực hiện Văn bản số 531/TCTHADS-VP ngày 27/02/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc cử thành phần tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
        Chiều ngày 28/2/2023, tại điểm cầu Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự kết nối với điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

       Tham dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo tại hội nghị.
      Tại điểm cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận, dự hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Cục Thi hành án dân sự, Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các đồng chí Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố.
       Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thống nhất nhận thức, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của cuốn sách, giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
       Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Đây là cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Việc xuất bản, phổ biến, tuyên truyền về cuốn sách nhận được sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của chính khách, học giả, đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
       Trong cuốn sách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra 5 nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam thời gian tới, đó là: Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế; Đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; Hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng tiêu cực; Xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vững mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai có hiệu quả hoạt động phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước.

      Để quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách của Tổng Bí thư, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiên trì, thường xuyên giáo dục, rèn luyện đức tính liêm chính, “dĩ công vi thượng”. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

       Kết thúc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị; xem xét đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các hội thảo, tọa đàm...

 
                                                                                                    
                                                                                                                                                                  Duy Phúc

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: