Sign In

Cán bộ, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024

29/12/2023

Cán bộ, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024
   Sáng ngày 28/12/2023, Công đoàn cơ sở phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Lê Hữu Hồng – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và bà Ngô Thị Khoa – Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở chủ trì hội nghị.
   Trình bày báo cáo tại Hội nghị, bà Ngô Thị Khoa – Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cho biết, trong năm 2023, nhận thức đúng đắn về sự cần thiết và vai trò tích cực của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, Cấp ủy Chi bộ và Lãnh đạo Cục đã rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và toàn diện nhằm phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động, tự giác của mỗi cán bộ, công chức và người lao động.

   Nhờ vậy, các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua các biện pháp cụ thể như: Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nội dung công việc được đề ra; Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cùng với việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được để rút kinh nghiệm tiến hành tốt hơn trong giai đoạn sau...
   Năm 2023, Cục Thi hành án dân sự đã thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định trong nội bộ cơ quan; duy trì hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đối với mọi hoạt động của cán bộ, công chức, người lao động, nhất là thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, Cục Thi hành án dân sự cũng thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ và quản lý tài chính, tài sản; thường xuyên quan tâm đến việc chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi và nâng cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ cơ quan; triển khai và tham gia các phong trào thể dục thể thao, văn hoá nghệ.

   Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch cũng đã giải đáp các kiến nghị của cán bộ, công chức, người lao động. Đồng thời, tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025.
   Dưới sự chứng kiến của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự và Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã ký kết giao ước thi đua năm 2024, với khẩu hiệu: “Toàn Hệ thống Thi hành án dân sự đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ngọc Kính

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: