Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh năm 2020

11/12/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh năm 2020
        Thực hiện Thông báo số 09/TB-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh về việc thông báo Trưởng khối, Phó khối thi đua tỉnh năm 2020 và Hướng dẫn số 3072/HD-SNV ngày 30/10/2020 của Sở Nội vụ về tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 về công tác thi đua, khen thưởng.
       Chiều ngày 11 tháng 12 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận (đơn vị Trưởng Khối) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, nhằm đánh giá tỉnh hình, kết quả triển khai và tác động của công tác thi đua, khen thưởng đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thành viên trong Khối; chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; đồng thời trao đổi học tập kinh nghiệm, xây dựng các mô hình mới để nhân rộng trong toàn Khối; tiến hành bình xét, suy tôn đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất để đề nghị tặng “Cờ thi đua UBND tỉnh” và tặng “Bằng khen” của Chủ tịch UBND tỉnh cho đơn vị thứ Nhì hoặc có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong từng lĩnh vực.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
      Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Cảnh, thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh theo dõi Khối; Đại diện Sở Nội vụ, lãnh đạo các đơn vị thành viên Khối thi đua: Ban Nội chính Tỉnh ủy; Sở Tư pháp; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Trại Giam Sông Cái - Bộ Công an; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; cán bộ, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối; tập thể lãnh đạo Cục và lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Cục Thi hành án dân sự.
      Thay mặt cho đơn vị Trưởng khối, đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu khai mạc, chào mừng đại biểu về dự hội nghị; đồng chí Lê Hữu Hồng, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua; kết quả kiểm tra chéo và chấm điểm thi đua của từng đơn vị thành viên của Khối.
 
Đ/c Trần Văn Hiếu, Trưởng khối, Cục trưởng Cục THADS tỉnh phát biểu
 
     Năm 2020, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về phát động năm thi đua cao điểm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII; Kế hoạch số 3668/KH-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh về phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, hòa chung không khí thi đua của cả nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị đã bám sát kế hoạch, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Mặc dù thời điểm 06 tháng đầu năm 2020 do tình hình khô hạn trên diện rộng và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh có phần ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch, nhưng các cơ quan, đơn vị đã có nhiều nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện đạt hiệu quả trên nhiều lĩnh vực và đến thời điểm kết thúc năm 2020 đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, tỉnh giao, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh đã tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua với chủ đề “Thi đua về đích sớm, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII năm 2020”. Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; ban hành Quy chế hoạt động, Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2020 đảm bảo đúng thời gian quy định. Ban hành Kế hoạch và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra chéo, chấm điểm thi đua giữa các thành viên trong Khối, tạo cơ sở cho việc lựa chọn, đánh giá, ghi nhận thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất để suy tôn.
       Các cơ quan, đơn vị thành viên của Khối kịp thời quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh; quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Ban hành và chỉ đạo thực hiện đồng bộ các văn bản, quy chế về công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng sáng kiến; hướng dẫn đăng ký các danh hiệu thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến; kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác chuyên môn; tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo từng chuyên đề, thi đua đột xuất; ghi nhận, biểu dương, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua và thành tích đóng góp cho sự phát triển của ngành.
       Phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị đã bám sát chủ đề thi đua của từng bộ, ngành; chú trọng đợt phát độngthi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Ninh Thuận hội nhập và phát triển”, “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”, “Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thi đua cải cách hành chính; phong trào thi đua phòng, chống dịch.

 
Đ/c Lê Minh Châu, Phó trưởng khối, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phát biểu
 
Đ/c Lê Quang Cảnh, Phụ trách thi đua Khối Nội chính phát biểu
 
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu
 
       Hội nghị đã thảo luận, nghe các ý kiến tham gia phát biểu của các đơn vị trong Khối thi đua nhằm đánh giá, làm rõ thêm những kết quả trong phong trào thi đua năm 2020 của các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Nội chính. Thống nhất về chủ đề phong trào thi đua của Khối năm 2021 là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẩu hiệu thi đua: “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025”.
       Hội nghị tiến hành bỏ Phiếu lựa chọn, suy tôn đề nghị “Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh” cho tập thể tiêu biểu, xuất sắc nhất trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Kết quả với tỷ lệ phiếu tín nhiệm 09/09 phiếu, hội nghị thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Cờ Thi đua  UBND tỉnhcho đơn vị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận; với tỷ lệ phiếu tín nhiệm 6/8 phiếu, hội nghị thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Trại giam Sông Cái-Bộ Công an.

 
Đ/c Trần Văn Hiếu, Trưởng Khối, Cục trưởng Cục THADS tỉnh
trao Cờ Trưởng Khối Thi Đua cho Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

 
       Hội nghị thống nhất đề cử đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Trưởng Khối, đơn vị Thanh tra tỉnh làm Phó Khối để tiếp tục điều hành các hoạt động phong trào thi đua năm 2021 theo đúng Quy chế hoạt động của Khối đã đề ra./.
 
Phòng Tổ chức cán bộ     
Cục THADS tỉnh Ninh Thuận

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: