Cán bộ thi hành án dân sự huyện Tân Kỳ - Nghệ An học tập làm theo lời Bác

22/07/2019
Trong thư gửi Hội nghị công tác tư pháp tháng 02 năm 1948, Người viết: “các bạn là những người phụ trách thi hành luật pháp, lẽ tất nhiên các bạn phải nêu cao tấm gương “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” cho nhân dân noi theo”. Bác dặn dò: Tư cách đạo đức của cán bộ được đo bằng sự tin yêu, quý mến của người dân. Với riêng cán bộ tư pháp phải lấy công việc phụng sự nhân dân làm lẽ sống, làm mục tiêu phấn đấu, đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết, phải tuân thủ pháp luật, giữ gìn và bảo vệ pháp luật.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương sáng về việc tôn trọng, chấp hành pháp luật. Trong mọi việc, Người luôn vô tư, kiên quyết, bảo đảm sự công bằng và công minh. Tấm gương sáng của Bác về tuân thủ pháp luật được truyền tụng trong nhân dân, có sức giáo dục, thuyết phục rất lớn đối với cán bộ và nhân dân trong việc sống và làm theo pháp luật.
Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, bám sát kế hoạch của cấp trên, hàng năm, Chi bộ ban hành kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị cho cán bộ, công chức. Cán bộ chủ chốt nghiêm túc học tập, tiếp thu chuyên đề, trên cơ sở đó, quán triệt đầy đủ đến cán bộ, đảng viên, công chức. Tại kỳ sinh hoạt hàng tháng, lựa chọn một số nội dung cụ thể liên hệ thực tế, thảo luận, kiểm điểm việc làm theo, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 100% cán bộ, đảng viên ký cam kết, đăng ký "làm theo" bằng những việc làm rất cụ thể như: chấp hành đúng thời giờ làm việc, lễ phép, tôn trọng, vui vẻ khi tiếp xúc với công dân, sắp xếp ngăn nắp phòng làm việc, giữ gìn xanh - sạch - đẹp cơ quan…và được kiểm điểm kết quả thường xuyên nhất là đánh giá cuối năm.
Để xây dựng hình ảnh người cán bộ thi hành án “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” như lời Bác Hồ dạy, cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt cơ quan thi hành án dân sự Tân Kỳ luôn phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đổi mới lề lối và tác phong làm việc theo hướng tiến bộ, có trách nhiệm hơn, gương mẫu hơn trong công tác cũng như trong cuộc sống. Tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Mai Long, Phó Chi cục trưởng. Xác định việc học và làm theo lời Bác không phải là làm những việc cao xa, lớn lao mà từ những việc làm nhỏ nhất, cụ thể, thiết thực, gắn với công việc hàng ngày, anh luôn gương mẫu chấp hành quy định của pháp luật, nội quy của ngành, của đơn vị; đi sớm về muộn; gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp; luôn tự giác, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hành tiết kiệm, bảo vệ tài sản công. Trong quá trình giải quyết thi hành án, anh luôn thận trọng, công tâm, khách quan, xử lý các vụ án thấu tình đạt lý, bảo vệ lợi ích chính đáng cho các đương sự, nhiều lần được Bộ, ngành, địa phương biểu dương, khen thưởng.
Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, hành động của mỗi cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành án. Tiêu biểu như năm 2018, đã thi hành đạt 96% về việc, 72% về tiền, giảm 8% số việc và 23% số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau thuộc top đầu của tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã thi hành đạt 85% về việc, 47% về tiền, là một trong 8 đơn vị về đích sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019. Đặc biệt, quá trình giải quyết các vụ, việc được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, coi trọng vận động thỏa thuận tự nguyện thi hành án, lấy tình cảm gia đình, làng xóm, anh em làm trọng để hàn gắn rạn nứt, xóa bỏ mâu thuẫn. Đồng thời kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế để giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp kéo dài, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân trên thực tế.
Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, công chức còn tích cực tham gia nhiều hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc như: trích một ngày lương để ủng hộ vật nuôi giúp đỡ xã nghèo Lạng Sơn (Anh Sơn); tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, tri ân nhân ngày truyền thống, dịp lễ, tết, mỗi năm tiết kiệm tặng ít nhất 10 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện trị giá mỗi suất 500 ngàn đồng; tham gia hiến máu nhân đạo…qua đó xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ thi hành án dân sự.
Trong những ngày này, cán bộ công chức thi hành án dân sự huyện Tân Kỳ đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống của ngành 19/7, đồng thời triển khai đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Bức thư cuối cùng Bác gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, hướng đến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, có nhiều việc cán bộ thi hành án dân sự huyện Tân Kỳ cần phải làm, song trước hết, cùng với việc nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ công chức, phải thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ tư pháp là phải “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”. Lời dạy của Bác phải được cụ thể hóa bằng hành động trong từng công việc cụ thể hàng ngày của từng cán bộ thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Kỳ