Hưng Yên: Phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác

15/07/2021
Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của đảng; Nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XIX và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát  triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới được xác định trong văn kiện đại hội XIII và Nghị Quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XIX. Công tác thi hành án dân sự tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện và đồng bộ. Trong văn kiện đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XIX xác định: “…Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, thi hành án; bảo đảm chính xác, khách quan…Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thi hành án dân sự”. Bám sát các Nghị quyết của trung ương, Nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bước vào năm công tác 2021, đất nước có nhiều sự kiện trọng đại, năm Hệ thống thi hành án dân sự kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946- 19/7/2021) đó là ngày Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 130/SL quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án, văn bản đầu tiên quy định riêng về công tác thi hành án, thẩm quyền và thể thức thi hành bản án. Trải qua 75 năm phấn đấu, trưởng thành đã làm nên truyền thống vẻ vang của ngành THADS. Phát huy truyền thống đó, cơ quan THADS 2 cấp tỉnh Hưng Yên không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật của Nhà nước, công bằng của xã hội.
Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống THADS diễn ra trong bối cảnh vừa kết thúc nhiệm kỳ công tác 2016 - 2021, sự kiện này càng trở nên có ý nghĩa khi các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của tỉnh: Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1941 - 2021), 25 năm tái lập tỉnh (1.1.1997 - 1.1.2022). Nhìn lại kết quả công tác 5 năm qua, tập thể cán bộ, công chức cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh có thể tự hào về những cống hiến của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Mặc dù từ cuối năm 2019, dịch Covid-19 bùng phát, tác động không nhỏ đến tất cả các lĩnh vực, trong đó có hoạt động THADS, tuy nhiên, cơ quan THADS hai cấp tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực phấn đấu đạt kết quả khá toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và tỉnh giao trong nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổng số thụ lý 26.990 việc, trong số hơn 26 nghìn việc phải thi hành có trên 24,3 nghìn việc có điều kiện thi hành, cơ quan THADS 2 cấp đã giải quyết xong 23.447 việc, đạt tỷ lệ 96,2% số việc có điều kiện thi hành, tăng 21,6% về việcso vớinhiệm kỳ trước. Về tiền, tổng số thụ lý hơn 4.090 tỷ đồng, số phải thi hành hơn 2.454 tỷ đồng, trong đó hơn 2.011 tỷ đồng có điều kiện thi hành, cơ quan THADS 2 cấp đã giải quyết xong với số tiền trên 1.371 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 68,2% trên tổng số tiền có điều kiện thi hành, tăng 75,5% so với nhiệm kỳ trước... Cơ quan THADS hai cấp đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 259 trường hợp, có 42 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án sau khi ban hành quyết định cưỡng chế, nên thực tế số việc phải tổ chức cưỡng chế là 217 trường hợp. Kết quả, đã cưỡng chế thành công 199 trường hợp, còn 18 trường hợp đang phối hợp tổ chức cưỡng chế. Công tác kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ký kết và thực hiện các quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS và các mặt công tác khác cũng được cơ quan THADS hai cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Có được kết quả đó là do Cục THADS tỉnh đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan THADS hai cấp; làm tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc chỉ đạo công tác tổ chức phối hợp trong THADS trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong THADS; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương... Từ đó, những khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, hoạt động THADS thực sự đi vào nền nếp; thường xuyên đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, giao việc có kiểm tra, giám sát; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách để điều hành, chỉ đạo đội ngũ công chức đồng bộ thi đua hoàn thành nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan THADS hai cấp luôn đoàn kết, thống nhất, yên tâm công tác và luôn có ý thức phấn đấu rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...
Tiếp tục tô thắm truyền thống 75 năm của ngành, thời gian tới, cơ quan THADS hai cấp tỉnh Hưng Yên chủ động, tích cực bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ: (1) Tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 -  2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX của Tỉnh ủy; chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội; Nghị quyết của Chính phủ; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; nhất là Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên; Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên về nhiệm vụ công tác THADS. (2) Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm gắn với thựchiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong cơ quan THADS. (3) Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, nhất là phối hợp liên ngành trong giải quyết khó khăn, vướng mắc và các việc phải cưỡng chế thi hành án dân sự. (4)Trong hoạt động nghiệp vụ, tập trung làm tốt công tác phân loại án, bảo đảm thi hành án đúng trình tự, thủ tục; tập trung cao độ chỉ đạo giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành, việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài có giá trị tiền, tài sản lớn, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng để tổ chức thi hành dứt điểm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền trong giám sát, kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự. (5) Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị phản ánh của nhân dân; giải quyết đúng thời hạn đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án. Làm tốt công tác dân vận trong thi hành án dân sự gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân nói chung, đương sự nói riêng nhằm tạo sự đồng thuận cao trong thi hành án dân sự. (6) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp...
Vũ Hoàng Thụ
Cục Trưởng Cục THADS tỉnh Hưng Yên