Kế hoạch Buổi làm việc trực tuyến của Tổng cục với các Cục Thi hành án dân sự 63 địa phương

30/12/2016
Ngày 30/12/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch Buổi làm việc trực tuyến của Tổng cục với các Cục Thi hành án dân sự 63 địa phương về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính Quý I/2017 của Hệ thống Thi hành án dân sự, nhằm đánh giá một cách chính xác, khách quan, toàn diện việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, đồng thời khẩn trương triển khai đồng bộ các mặt công tác năm 2017 trong các Quý tiếp theo của năm công tác.