Yêu cầu chuẩn bị phục vụ buổi làm việc trực tuyến của Tổng cục Thi hành án dân sự với 63 Cục Thi hành án dân sự địa phương

11/01/2017
Ngày 30/12/2017, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 4408/KH-TCTHADS về việc tổ chức buổi làm việc trực tuyến của Tổng cục với Cục THADS 63 địa phương về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính Quý 1/2017.