Thực hiện kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp ngày 06/8/2020

09/08/2020
Ngày 06 tháng 8 năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Bộ, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo báo cáo, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã kết luận như sau:
1. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự các địa phương: (i) Tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 58/TB-BTP ngày 31/7/2020 của Bộ Tư pháp; (ii) Bám sát các hướng dẫn, yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch của chính quyền địa phương nơi có trụ sở để triển khai kịp thời, hiệu quả; (iii) Quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động cá nhân.
2. Đối với công tác phòng, chống dịch:
2.1. Văn phòng Bộ và các đơn vị có trụ sở riêng thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh, các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch bệnh của chính quyền sở tại để kịp thời thông tin, hướng dẫn cho các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện.
2.2. Các đơn vị được giao quản lý các trụ sở tổ chức tổng vệ sinh, phun khử khuẩn tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tăng cường quản lý, theo dõi, nắm chắc tình hình sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động, học viên.
2.3. Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các Trường Cao đẳng Luật thuộc Bộ, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc thực hiện nghiêm các hướng dẫn, yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương tại Nhà trường.
Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đắk Lắk trong việc hỗ trợ cơ sở, vật chất của Phân hiệu Nhà trường đối với công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Việc hỗ trợ phòng, chống dịch phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sức khỏe của cán bộ, giảng viên, giáo viên, người lao động và học sinh, sinh viên đang làm việc, học tập, sinh hoạt tại Phân hiệu và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động chuyên môn của Phân hiệu; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ về những vấn đề phát sinh.
3. Đối với các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, các Đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát tại địa phương của các đơn vị:
3.1. Tại các địa phương đã có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng: Tạm dừng tất cả các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, các Đoàn thanh tra, kiểm tra cho đến khi có thông báo mới.
3.2. Tại các địa phương chưa có ca nhiễm Covid-19: Tạm dừng các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn đến hết tháng 8/2020, trừ các hoạt động cấp thiết, buộc phải triển khai theo thời hạn, thời hiệu quy định của pháp luật như: Thanh tra, kiểm tra, thẩm định, tổ chức lấy ý kiến các đề án, dự thảo văn bản được thực hiện và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: (i) Được Lãnh đạo Bộ phụ trách cho phép; (ii) Đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; (iii) Không tập trung quá 30 người.
3.3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị bám sát tình hình, diễn biến dịch; chủ động rà soát, đánh giá, quyết định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định chuyển các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến, đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Trên đây là Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 06/8/2020, Bộ Tư pháp thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan biết và thực hiện./.
File đính kèm