Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

12/06/2021
Tình hình dịch Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc tiếp tục quán triệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trên cơ sở kiến nghị của một số đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quy định phòng dịch đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về Hà Nội từ các tỉnh, thành phố cụ thể như sau:

1. Đối với người về Hà Nội từ các tỉnh, thành phố có vùng dịch theo công bố của Bộ Y tế
Ngày 02/6/2021, Sở Y tế Hà Nội đã có Công văn số 181/SYT-NVY về việc rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người đi từ vùng dịch có diễn biến phức tạp. Trên cơ sở đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã ban hành poster hướng dẫn người về Hà Nội từ các tỉnh, thành phố có bệnh nhân, ổ dịch có diễn biến phức tạp. Theo đó, người về Hà Nội từ các tỉnh, thành phố có dịch phải thực hiện khai báo y tế theo 2 cách, đó là khai báo online bằng phần mềm tokhaiyte.vn và khai báo trực tiếp tại trạm y tế hoặc Tổ Covid cộng đồng. Sau đó, những trường hợp này sẽ được phân làm 3 trường hợp. Cụ thể:
Trường hợp 1: Không có triệu chứng, không có yếu tố liên quan được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe tại nhà, hạn chế tiếp xúc, không đến các nơi đông người trong vòng 14 ngày tính từ ngày về. Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở, coi như ca bệnh nghi ngờ, lấy mẫu chuyển cách ly, điều trị tại cơ sở y tế.
Trường hợp 2: Không có triệu chứng và có yếu tố liên quan (đến điểm phong tỏa) sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và tự theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 14 ngày tính từ ngày về. Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở, coi như ca bệnh nghi ngờ, lấy mẫu chuyển cách ly, điều trị tại cơ sở y tế.
Trường hợp 3: Có triệu chứng nghi ngờ (ho, sốt, khó thở, mệt mỏi...) hoặc có liên quan tiếp xúc với F0 hoặc F1... sẽ được lấy mẫu, chuyển cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tập trung hoặc tại nhà.
2. Đối với người trở về Hà Nội từ các tỉnh, thành phố không có vùng dịch theo công bố của Bộ Y tế
Thực hiện khai báo y tế trực tuyến trên hệ thống y tế điện tử tokhaiyte.vn hoặc khai báo trực tiếp tại các Trạm Y tế nơi sinh sống; nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở cần báo ngay cho cơ sở y tế.
Tự theo dõi sức khỏe; theo dõi yếu tố dịch tễ có liên quan đến các phương tiện giao thông đã sử dụng để trở về Hà Nội; khuyến cáo làm việc trực tuyến tại nhà, không đến cơ quan trong vòng 14 ngày tính từ ngày về; tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu 5K của Bộ Y tế khi trở lại cơ quan làm việc.
Trong trường hợp cần thiết, Thủ trưởng đơn vị quyết định việc đến cơ quan làm việc nhưng phải bảo đảm tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện.