Tổng cục THADS yêu cầu Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thi hành án trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19

13/09/2021
Ngày 18/8/2021, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 2804/TCTHADS-NV1 chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện việc tổ chức thi hành án trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid - 19.


Tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp trên phạm vi toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với thực tế của từng địa phương. Tình hình trên đã có ảnh hưởng đến quá trình tác nghiệp, việc thực hiện trình tự, thủ tục trong tổ chức thi hành án của cơ quan THADS. Vì vậy, để thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu các quy định về phòng chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo việc tổ chức thi hành án của các cơ quan THADS được phù hợp, đúng quy định và có hiệu quả, Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:
1. Từng địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện) phải nghiên cứu kỹ, nắm chắc quy định về phòng chống dịch, nhất là những quy định có liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan THADS để có giải pháp tổ chức thi hành án đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh của địa phương.
2. Chỉ đạo rà soát toàn bộ công việc liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, quá trình tổ chức thi hành từng vụ việc (tiếp công dân, thụ lý, ra quyết định thi hành án, xác minh, đôn đốc thi hành án, cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản, thanh toán tiền...) để thực hiên các thủ tục giải quyết việc thi hành án phù hợp, hiệu quả. Phát huy tối đa việc ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc bằng hình thức trực tuyến hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, cổng dịch vụ công quốc gia..., giảm thiểu các hoạt động tiếp xúc trực tiếp để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.
3. Do yêu cầu phòng chống dịch bệnh khác nhau ở từng địa phương, vì vậy đối với những hoạt động tác nghiệp thi hành án, nhất là những công việc có thời hạn, thời hiệu, những việc có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của tổ chức, công dân như thẩm định giá, bán đấu giá, cưỡng chế giao tài sản, thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án... thì cơ quan Thi hành án dân sự cần căn cứ quy định của pháp luật, yêu cầu phòng chống dịch của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc thì chủ động phối hợp với cơ quan Kiểm sát, các cơ quan có liên quan báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Ban Chỉ đạo Thi hành án của địa phương để thống nhất biện pháp giải quyết. Sau khi trao đổi, phối hợp giải quyết nhưng vẫn còn khó khăn, vướng mắc thì cần khẩn trương lập hồ sơ báo cáo về Tổng cục Thi hành án dân sự để có hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết kịp thời.
4. Chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, cần tập trung rà soát, củng cố hồ sơ, tài liệu; đồng thời căn cứ quy định của pháp luật, yêu cầu tổ chức thi hành án, chuẩn bị kỹ các nội dung cần thiết đối với từng vụ việc, khi tình hình phòng chống dịch bệnh cho phép thì tiếp tục thực hiện ngay các hoạt động tác nghiệp chưa được thực hiện, đảm bảo thi hành dứt điểm các vụ việc.
File đính kèm