Công văn đề nghị hỗ trợ, bố trí tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp

27/07/2021
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã có những diễn biến hết sức phức tạp với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp, nguy hiểm. Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy mạnh tổ chức tiêm vắc xin cho toàn dân nhằm tạo miễn dịch cộng đồng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.


Để đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp và cá nhân làm việc trong các tổ chức nghề nghiệp thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp phải thường xuyên tiếp xúc với người dân, cơ quan, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cung ứng các dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực tư pháp, căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tổ chức tiêm vắc xin cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan thi hành án dân sự, các cơ sở đào tạo Luật thuộc Bộ Tư pháp và các cá nhân hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá... đóng trên địa bàn, qua đó, góp phần duy trì, vận hành thông suốt các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội song song với công tác phòng chống dịch Covid-19 như tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý Ủy ban nhân dân.
File đính kèm