Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự

15/04/2022
Để chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự, ngày 28 tháng 3 năm 2022 Tổng cục thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Kế hoạch số 895/KH-TCTHADS về việc tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống. Khẩu hiệu của Đợt thi đua cao điểm là “Thi đua lập thành tích hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính chào mừng 76 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946 – 19/7/2022)”. Thời gian phát động thi đua được tính từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/6/2022.


Đây là Đợt phát động thi đua cao điểm trong toàn hệ thống Thi hành án dân sự với phương châm nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu THADS và THAHC năm 2022, trong đó nội dung thi đua tập trung vào một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể  9 tháng đầu năm được tính từ tháng 01/10/2021 đến 30/6/2022, cụ thể:  
Về việc, các Cục THADS có tổng số giải quyết từ 500 đến 5.000 việc, phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành xong trên có điều kiện đạt 75%; các Cục THADS có tổng số giải quyết từ trên 5.000 đến 10.000 việc, phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành xong trên có điều kiện đạt 74%; các Cục THADS có tổng số giải quyết từ trên 10.000 đến 15.000 việc, phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành xong trên có điều kiện đạt 72%; các Cục THADS có tổng số giải quyết từ trên 15.000 việc phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành xong trên có điều kiện đạt 70%.
Về tiền, các Cục THADS có tổng số giải quyết từ 10 tỷ đến 500 tỷ, phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành xong trên có điều kiện đạt 35%; các Cục THADS có tổng số giải quyết từ trên 500 tỷ đến 1.000 tỷ, phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành xong trên có điều kiện đạt 34%; các Cục THADS có tổng số giải quyết từ trên 1.000 tỷ đến 5.000 tỷ, phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành xong trên có điều kiện đạt 32%; các Cục THADS có tổng số giải quyết từ trên 5.000 tỷ phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành xong trên có điều kiện đạt 30%.
Kết thúc Đợt phát động thi đua cao điểm Tổng cục sẽ tổ chức tổng kết đánh giá và xét tặng Giấy khen của Tổng Cục trưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành thành xuất sắc mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đây cũng là dịp để khuyến khích lòng yêu ngành, yêu nghề của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Hệ thống Thi hành án dân sự đến với nhân dân, tổ chức và toàn xã hội.
Lê Văn Trí – Văn phòng TCTHADS