Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành công văn chỉ đạo góp ý đối với đề cương nâng cấp Phần mềm Thụ lý

07/12/2023


Ngày 07/12/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn số 4666/TCTHADS-NV3 về việc cho ý kiến góp ý đối với dự thảo đề cương chi tiết nâng cấp phần mềm thụ lý, cụ thể như sau:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp về việc nâng cấp Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, Tổ chức thi hành án và Báo cáo thống kê thi hành án dân sự (THADS), Tổng cục THADS đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và đánh giá và xây dựng Dự thảo đề cương chi tiết nâng cấp Phần mềm này.          
Việc nâng cấp Phần mềm Thụ lý cần đảm bảo đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau: (i) Quản lý, nhất là quản lý về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC của Tổng cục THADS, Cục THADS, Chi cục THADS, của Chấp hành viên; (ii) Quản lý và cung cấp đầy đủ thông tin về tiến độ tổ chức thi hành án của từng Chấp hành viên đối với mỗi Hồ sơ thi hành án; (iii) Phục vụ các yêu cầu thống kê THADS, THAHC và cung cấp các loại danh sách, số liệu thống kê quản lý việc thi hành án đặc thù; (iv) Tích hợp, chia sẻ dữ liệu, trước hết là tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 Tổng cục THADS đề nghị các đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo rà soát và xây dựng văn bản góp ý Dự thảo đề cương chi tiết với các nội dung chủ yếu sau:
- Các thuật ngữ được sử dụng trong Phần mềm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, dễ hiểu;
- Các quy trình nghiệp vụ đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, nhưng chỉ tập trung vào các hoạt động cơ bản để kiểm soát được đầu ra, đầu vào, tiến độ tổ chức thi hành án; kiểm soát và cảnh báo giúp Chấp hành viên, Thủ trưởng cơ quan THADS đối với các thủ tục có quy định thời gian, điều kiện thực hiện...;
- Rà soát kỹ các loại biểu mẫu cần có đối với mỗi một thủ tục, một loại báo cáo; các biểu mẫu thống kê, chỉ tiêu thống kê; phương pháp tính, tổng hợp số liệu; các loại án và các tiêu chí các cơ quan có thẩm quyền thường xuyên yêu cầu báo cáo và xác định nguồn (từ Hồ sơ thi hành án hay từ nguồn nhập bổ sung…);
- Nhu cầu của Thủ trưởng cơ quan THADS, Chấp hành viên, công chức thực hiện công tác thống kê và các công chức khác liên quan đến việc tổ chức thi hành án...
Văn bản góp ý đề nghị gửi về Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp Vụ 3) trước ngày 15/12/2023 để nghiên cứu, tổng hợp hoàn thiện Dự thảo đề cương báo cáo Lãnh đạo Bộ./.
File đính kèm