Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn số 535/TCTHADS-NV3 ngày 5/2/2024 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng, quản lý tài khoản các hệ thống thông tin Bộ Tư pháp

20/02/2024


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Văn bản số 2647/VPCP-KSTT ngày 31/7/2023 của Văn phòng Chính phủ) và Công văn số 164/A05-P7 ngày 11/01/2024 của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung để đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các Hệ thống thông tin tại Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:
1. Quán triệt, nâng cao nhận thức về chấp hành công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc sử dụng các tài khoản đã được cấp để đăng nhập các hệ thống thông tin của Bộ, ngành.
- Khi sử dụng tài khoản để đăng nhập các hệ thống thông tin của Bộ, ngành phải thực hiện trên các thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Định kỳ 03 tháng thay đổi mật khẩu tài khoản đang được giao sử dụng để đăng nhập các Hệ thống thông tin.
- Không được lưu trữ các tài khoản đăng nhập vào các hệ thống thông tin của Bộ, ngành trên các trình duyệt web.
- Không sử dụng thư điện tử công vụ để đăng ký tham gia các Hệ thống khác không phục vụ trong công việc.
2. Thực hiện ngay một số yêu cầu của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an.
- Yêu cầu công chức, viên chức thực hiện thay đổi ngay mật khẩu các tài khoản đang được cấp sử dụng để đăng nhập các hệ thống thông tin. 
- Thông báo, quán triệt cho công chức, viên chức và người lao động đã bị lộ lọt tài khoản đăng nhập hệ thống thư điện tử công vụ trên không gian mạng,đồng thời có công văn gửi về Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp để cấp lại mật khẩu cho các tài khoản này.
Tổng cục THADS đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
 
File đính kèm