Đại hội Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh Quảng Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023- 2028

27/04/2023

Hòa trong không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với giai cấp công nhân, công chức, viên chức, người lao động cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại hội Công đoàn cơ sở cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam lần thứ IV với chủ đề Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển”,  được chính thức khai mạc. Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Lãnh đạo Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam, Chi ủy Chi bộ, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự.
 Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 cho thấy, trong nhiệm kì qua Công đoàn cơ sở Cục THADS đã không ngừng phát triển về tổ chức và đội ngũ công chức, người lao động, đoàn viên; đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ III đề ra. Công đoàn cơ sở Cục THADS đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”; Tích cực tham gia quản lí, vận động đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ công chức, người lao động, chú trọng công tác nữ công và phong trào nữ công chức; làm tốt công tác thiện nguyện xã hội... Công đoàn cơ sở đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ quan đánh giá cao; có sự trưởng thành và phát triển, xứng đáng với nềm tin yêu của cấp uỷ Đảng, chính quyền, của Công đoàn Viên chức tỉnh và của đông đảo đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động.
Nghị quyết Đại hội đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ sát đúng với tình hình hiện nay, đó là, hướng tới mục tiêu ra sức phấn đấu góp phần xây dựng đội ngũ công chức, người lao động  ngang tầm yêu cầu của thời kì mới; giáo dục, vận động công chức, người lao động thi đua học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công chức, người lao động; ra sức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đặc biệt là hướng đến đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn thích ứng với tình hình mới.

 Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành khóa IV,  nhiệm kỳ 2023 -2028 gồm 05 đồng chí bảo đảm đủ tiêu chuẩn và cơ cấu, có trình độ văn hoá, chuyên môn, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn, có uy tín có khả năng đoàn kết, tập hợp, lôi cuốn được đông đảo đoàn viên, công chức, người lao động; có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Công đoàn các cấp. Đại hội cũng đã lựa chọn, bầu đoàn đại biểu, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của  đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục THADS đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.