Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

05/02/2021
Việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

Căn cứ quy định Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, ngày 05/02/2021, Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú là đồng chí Nguyễn Trọng Quý, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc. Dự lễ kết nạp Đảng viên mới, về phía Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự có đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.  

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Thay mặt Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí nêu trên. Trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ, 02 đồng chí Đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người Đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.
 


Lễ kết nạp Đảng viên của Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã diễn ra tốt đẹp, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, Chi ủy Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công tác phát triển Đảng./.