Đảng ủy Tổng cục THADS với việc lãnh đạo phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm

28/12/2022
Ngày 27/12/2022, Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.
 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng ủy Tổng cục THADS đã phát biểu tham luận về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn gắn với chủ động thực hiện phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong công tác THADS năm 2022, định hướng 2023. Theo đó, trong năm 2022, với sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Đảng ủy Tổng cục THADS đã phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục triển khai và thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, gắn với công tác cải cách hành chính, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức làm công tác THADS nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong toàn Hệ thống THADS và đạt được một số kết quả nổi bật. Đảng ủy Tổng cục đã phối hợp với lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, hoàn thiện, bổ sung các văn bản liên quan đến công tác THADS, cụ thể trong năm, để triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Tổng cục đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Quốc hội khóa XV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 Luật trong đó có Luật THADS để kịp thời giải quyết một số tồn tại, vướng mắc về uỷ thác THADS, góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả xử lý tài sản thi hành án, nhất là việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Chỉ đạo tham mưu cho Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến đối với 01 Đề án, xây dựng, ban hành 03 thông tư và 01 thông tư liên tịch; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều quy chế, quy trình nội bộ để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, chỉ đạo điều hành. Tham mưu cho Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành một số Nghị quyết: Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính giai đoạn 2022-2026; Nghị quyết chuyên đề số 150-NQ/ĐU ngày 25/11/2022 Lãnh đạo xây dựng, thực hiện công tác tổ chức cán bộ vững mạnh của Tổng cục THADS giai đoạn 2022-2026; Quyết định số 2426/QĐ-BTP ngày 12/12/2022 ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2023.
 
 

Đặc biệt, trong công tác kiểm tra, tự kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm, Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đổi mới. Toàn hệ thống THADS đã thực hiện tự kiểm tra, ban hành kết luận tự kiểm tra. Tổng cục THADS đã thành lập 13 đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất, toàn diện và chuyên đề thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ; xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, bán đấu giá tài sản thi hành án, trình tự, thủ tục thi hành án; thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Thông qua công tác kiểm tra, các Đoàn kiểm tra đã chỉ ra các vi phạm, thiếu sót. Đồng thời Đoàn kiểm tra cũng đưa ra các kiến nghị và biện pháp xử lý tương ứng với các vi phạm, thiếu sót nêu trên như: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm của từng cá nhân; yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót; yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra. Trong năm 2022, kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của cơ quan THADS có 03 đối tượng/02 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra.
 
Mặc dù Đảng ủy Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục và các cơ quan THADS thực hiện các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định là do cả các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trên cơ sở đó, trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực để thực hiện công tác này có hiệu quả, Đảng ủy Tổng cục sẽ phối hợp với chính quyền có các giải pháp phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế và tiếp tục thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng tiêu cực trong Hệ thống THADS trong năm 2023.
 
Tại hội nghị này, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự được nhận khen thưởng của Đảng bộ Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Như Chiến, Đảng viên Tổng cục THADS vinh dự được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Lê Tuấn