Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự tháng 10 năm 2023

05/10/2023


Chiều ngày 04/10/2023, Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự mở rộng tháng 10 năm 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quang Thái – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Tham gia cuộc họp có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Văn Lực, Trần Thị Phương Hoa, Nguyễn Thắng Lợi và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục; đại diện của Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kế hoạch – Tài chính.

Đại diện Văn phòng Đảng ủy trình bày báo cáo công tác Đảng tháng 9 năm 2023 và chương trình công tác tháng 10 năm 2023, trong đó từ sau phiên họp ngày 11/9/2023 đến nay, Đảng ủy Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng ủy Bộ Tư pháp, các văn bản của Trung ương về công tác Đảng và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục đã đề ra tại phiên họp trước; tổ chức và xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của Tổng cục thực hiện 10/10 nhiệm vụ chuyên môn được đề ra tại kỳ họp trước và một số nhiệm vụ phát sinh.
Hội nghị thảo luận và cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng như đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 (năm công tác thi hành án); kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III/2023 của Đảng bộ; thảo luận và biểu quyết cho Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính thực hiện quy trình xem xét kết nạp đảng đối với 03 quần chúng ưu tú; sinh hoạt chuyên đề mở rộng về Quy hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Hệ thống Thi hành án dân sự.
Phạm Minh Đức – Văn phòng Tổng cục