Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự họp thường kỳ kết hợp sinh hoạt chuyên đề tháng 01/2024: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác đảng

10/01/2024Chiều ngày 09/01, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái đã chủ trì cuộc họp Đảng ủy để chỉ đạo toàn diện các mặt công tác trong thời gian tới.  
Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục THADS và Văn phòng Đảng ủy Tổng cục.
Hội nghị trao đổi, thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như: công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Tổng cục THADS và Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan THADS năm 2023; Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024 kết hợp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, vận hành Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng ủy Tổng cục THADS năm 2024; Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của Đảng ủy Tổng cục; Chương trình hành động triển khai thực hiện Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tại Đảng bộ Tổng cục THADS; công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Hệ thống THADS; công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng văn bản, đề án; công tác chỉ đạo nghiệp vụ; giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; công tác kiểm tra và chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS; công tác đầu tư công liên quan đến THADS, công tác truyền thông; công tác thi đua, khen thưởng; … Đảng ủy cho ý kiến đối với hồ sơ đề nghị chuyển đảng chính thức đối với đảng viên mới thuộc Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục THADS tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng cục tham mưu thực hiện các giải pháp để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.
Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy giao cấp ủy các chi bộ trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng đơn vị phối hợp với Văn phòng Tổng cục xây dựng Kế hoạch công tác năm 2024 và tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024, giao Chi ủy Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tham mưu thực hiện Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị; giao Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tham mưu thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; giao Đoàn thanh niên Tổng cục THADS phối hợp Đoàn thanh niên Cục THADS thành phố Hà Nội nghiên cứu, xây dựng cẩm nang về những việc cần phải làm và những việc cần phải tránh để không vi phạm Quy định 132-QĐ/TW trong Hệ thống THADS.
Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Đảng ủy Tổng cục đã đạt được trong công tác tháng 12/2023; đồng thời cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01/2024 cũng như các nội dung tại Hội nghị./.  
 Nguyễn Thị Thu Hằng, CVP Đảng ủy