Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự họp mở rộng tháng 11/2023: Các mặt công tác đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện

14/11/2023Chiều ngày 10/11, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái đã chủ trì cuộc họp Đảng ủy mở rộng và tập thể Lãnh đạo Tổng cục để chỉ đạo toàn diện các mặt công tác trong thời gian tới.  
Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục THADS và các đồng chí Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Thắng Lợi, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục và Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục.
Hội nghị trao đổi, thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như: công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2024, kết hợp quán triệt toàn quốc về Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Hội nghị tổng kết thi hành Luật THADS và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự; công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Hệ thống THADS; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan THADS; công tác xây dựng văn bản, đề án; công tác chỉ đạo nghiệp vụ; giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; công tác kiểm tra và chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS; công tác đầu tư công liên quan đến THADS, công tác truyền thông; công tác thi đua, khen thưởng; …  Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục THADS tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS và chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái nhất trí với báo cáo tại Hội nghị, đồng thời đánh giá cao các hoạt động trong tháng 10/2023, đặc biệt là Văn phòng Đảng ủy đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra, các ban trực thuộc Đảng ủy kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Tổng cục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng ủy Bộ Tư pháp và các văn bản của Trung ương về công tác Đảng. Cũng tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy giao các đơn vị thuộc Tổng cục phối hợp với Văn phòng Tổng cục, Vụ Nghiệp vụ 1 thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2024, Hội nghị tổng kết thi hành Luật THADS và Chỉ thị số 05/CT-TTg. Bí thư Đảng ủy chỉ đạo ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc quán triệt, cụ thể hoá, tổ chức thực hiện Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Văn phòng Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy ban hành chương trình hành động, Tổng cục THADS xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy định 132-QĐ/TW; các chi bộ trực thuộc sinh hoạt chuyên đề về nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp thực hiện có hiệu quả Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Trước mắt, Đảng ủy giao Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo tham mưu cho Tổng cục THADS có văn bản chỉ đạo việc quán triệt, cụ thể hoá, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định này trong toàn Hệ thống THADS.
Về chủ đề “Tự soi, tự sửa”: Bí thư Đảng ủy và các đồng chí dự họp đã trao đổi, thảo luận tự mình đánh giá, nhận xét về mình trong cả nhận thức và hành động thực thi nhiệm vụ, tự nguyện, tự giác, sự cầu thị đối với một số tồn tại, ngăn ngừa khuyết điểm hạn chế trong Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và đảng viên, quần chúng. Đảng ủy giao các chi bộ trực thuộc tiếp tục sinh hoạt, lan tỏa tinh thần “tự soi, tự sửa”, thường xuyên “tự phê bình”, tự điều chỉnh mình để có nhận thức đầy đủ, đúng đắn, có hành động tích cực, hiệu quả, đưa lại lợi ích cho tổ chức đảng và để chính bản thân mình có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, văn minh, liêm khiết.
Để ghi nhận sự phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng chiều ngày 10/11, thừa ủy quyền của Đảng ủy Bộ Tư pháp, Đảng ủy Tổng cục THADS đã tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Vũ Tiến Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chúc mừng đồng chí Vũ Tiến Đức đã vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Quang Thái cho rằng, buổi lễ này cũng là đợt sinh hoạt hữu ích bởi Huy hiệu không chỉ ghi nhận số tuổi đảng của đảng viên mà còn là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, là tấm gương cho các Đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng cục phấn đấu noi theo.  
Thay mặt Đảng ủy Tổng cục, đồng chí Nguyễn Quang Thái ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của Vũ Tiến Đức, nhất là những công lao đóng góp cho chi bộ, Đảng bộ, cho sự nghiệp xây dựng ngành Thi hành án dân sự trong suốt những năm qua./.
Nguyễn Thị Thu Hằng, Văn Phòng Đảng ủy