Chi bộ Văn phòng Tổng cục THADS tổ chức Chương trình về nguồn tại Bắc Giang, kết hợp công bố quyết định công nhận đảng viên chính thức

15/01/2024Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự, được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, ngày 12/01/2024, Chi bộ Văn phòng đã tổ chức Chương trình về nguồn tại Bắc Giang, kết hợp công bố quyết định công nhận đảng viên chính thức đối với đồng chí Phạm Thị Thanh Nhàn, đồng chí Nguyễn Tràng Tiến.
Đây là hoạt động chính trị quan trọng của Chi bộ, mang ý nghĩa thiết thực trong tình hình hiện nay. Đây cũng là một hình thức sinh hoạt ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của đông đảo đảng viên, đồng thời góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Tổ chức về nguồn để ôn truyền thống và tri ân các vị lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ tại Khu Di tích Lịch sử, không chỉ là dịp để tuyên truyền, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử địa phương mà còn thể hiện sự linh hoạt trong thực hiện sinh hoạt Chi bộ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
Thay mặt cho các đồng chí được nhận Quyết định công nhận đảng viên chính thức, đồng chí Phạm Thị Thanh Nhàn bày tỏ được vinh dự chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng và gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, giúp đỡ tận tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất của các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ Văn phòng, các đảng viên trong Chi bộ, sự hướng dẫn chỉ bảo của các đảng viên chính thức. Đồng chí Phạm Thị Thanh Nhàn nhận thấy, thời gian qua, đã dần trưởng thành hơn, hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của người đảng viên và luôn tin tưởng tuyệt đối và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các đồng chí đảng viên được nhận quyết định công nhận đảng viên chính thức cùng hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt mọi công việc được giao và thực hiện đúng chức trách, vai trò của người đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ Văn phòng vững mạnh.

Tiếp tục dặn dò hai đảng viên được công nhận đảng viên chính thức và chỉ đạo chung các đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Phan Huy Hiếu, Bí thư Chi bộ đã chỉ ra những giải pháp hiệu quả để tiếp tục xây dựng một Chi bộ vững mạnh, trong đó nhấn mạnh việc các đảng viên cần:
- Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vận dụng có hiệu quả các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của đảng vào trong thực hiện nhiệm vụ hàng ngày.

- Xây dựng kế hoạch tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp.
- Không ngừng hoàn thiện, bồi đắp năng lực chuyên môn, gắn lý luận với thực tiễn trong công việc được giao, rèn luyện cho mình đức tính ham học hỏi, cầu tiến, cần cù, chịu khó học tập, nghiên cứu.
- Thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể, công đoàn, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng để đóng góp sức của mình vào thành tích chung của đơn vị và sự nghiệp chung của đất nước.
 Phạm Thị Đào - Văn phòng TCTHADS