Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2024

18/03/2022
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐCSTC ngày 01/3/2022 của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự về tổ chức Đại hội Chi đoàn trực thuộc, tiến tới Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027, được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, chiều ngày 17/3/2022, Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2024.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Phạm Thị Hiền, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục, đại diện các Chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở Tổng cục và các đoàn viên Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ.
Tại Đại hội, đoàn viên thanh niên Vụ Tổ chức cán bộ đã tổng kết, đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022, đưa ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024.
Trong nhiệm kỳ 2019-2022, Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ luôn bám sát chỉ đạo của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, quán triệt và triển khai đầy đủ chỉ đạo của Đoàn Bộ, Đoàn Tổng cục đến toàn thể các đoàn viên, thanh niên. Ban Chấp hành Chi đoàn đã đổi mới cách thức làm việc, tổ chức sinh hoạt Chi đoàn theo hướng linh hoạt, hiệu quả, kết hợp giữa sinh hoạt theo cách thức họp truyền thống và sinh hoạt qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.
Trong nhiệm kỳ, Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ đã đạt được nhiều kết quả hoạt động đoàn và phong trào thanh niên: Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng dưới nhiều hình thức cho đoàn viên, thanh niên; Tham gia tích cực trong thực hiện kế hoạch công tác của Vụ Tổ chức cán bộ, của Tổng cục, thể hiện trong việc xây dựng các văn bản, đề án, trong công tác chỉ đạo về tổ chức cán bộ đối với các đơn vị thuộc Tổng cục và các Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng luôn được Chi đoàn tham gia tích cực. Đồng thời, Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã chủ trì tổ chức được 01 hoạt động tình nguyện: Chương trình tình nguyện “Xuân yêu thương” tại điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, trung học cơ sở Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đồng chí Phạm Thị Hiền, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục đã chỉ đạo Đại hội những nội dung, việc làm cụ thể của đoàn viên thanh niên trên các mặt hoạt động. Đánh giá cao sự nỗ lực của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ vừa qua, các phong trào do Đoàn phát động đã từng bước định hướng, tạo được ý thức cho thanh nhiên trong việc rèn luyện bản thân cũng như xây dựng Chi đoàn đoàn kết, vững mạnh.
Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã thành công tốt đẹp và đã bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 03 đồng chí: Mai Lê Khanh, Lê Lan Hương và Lê Thị Thu Thảo.
Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ