Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 1 đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2024

18/03/2022
Hòa trong không khí chung của các Cơ sở Đoàn thuộc Tổng cục, thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐCSTC ngày 01/3/2022 của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự về tổ chức Đại hội Chi đoàn trực thuộc, tiến tới Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027, được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Vụ Nghiệp vụ 1, chiều ngày 14/3/2022, Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 1 đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2024.

Dự Đại hội, có đồng chí Lê Dương Hưng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, đồng chí Mai Thị Thu, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự, đại diện Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 2, Chi đoàn Vụ nghiệp vụ 3 và các đoàn viên Chi đoàn.
Báo cáo tại Đại hội, Đồng chí Hoàng Thị Thu Thủy đã nêu rõ nhưng kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2022. Theo đó, Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 1 luôn bám sát chỉ đạo của Cấp ủy đơn vị, quán triệt và triển khai đầy đủ chỉ đạo của Đoàn Bộ, Đoàn Tổng cục đến toàn thể các đoàn viên, thanh niên. Báo cáo tại Đại hội đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Đoàn Thanh niên trong hoạt động chuyên môn chung của đơn vị. Cụ thể, Với số lượng đoàn viên, thanh niên lớn (chiếm hơn 40% tổng số công chức đơn vị), đội ngũ đoàn viên thuộc Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 1 đã tích cực tham thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, trong đó, nhiều đoàn viên được giao thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và nhận được sự đánh giá cao của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị. Chủ động viết bài nghiên cứu về các vấn đề chuyên môn để trao đổi kinh nghiệm, tuyên truyền về pháp luật thi hành án dân sự và tăng thêm thu nhập cho Đoàn viên trẻ. Trong nhiệm kỳ, Chi đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Bộ, Đoàn Tổng cục, đồng thời, chủ trì thực hiện một số hoạt động. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Chi đoàn cũng đã đổi mới cách thức làm việc, tổ chức sinh hoạt Chi đoàn theo hướng linh hoạt, hiệu quả, kết hợp giữa sinh hoạt theo cách thức họp truyền thống và sinh hoạt qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội như zalo, facebook, thư điện tử....
Trên cơ sở báo cáo chính trị, tại Đại hội, các đoàn viên trong Chi đoàn cũng đã tích cực đóng góp nhều ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo tổng kết và các nội dung liên quan đến phương hướng hoạt động của Chi đoàn. Sau khi nghe tham luận của đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục và lãnh đạo Chi ủy đã có phát biểu chỉ đạo Đại hội những nội dung, việc làm cụ thể của đoàn viên thanh niên trên các mặt hoạt động. Đánh giá cao sự nỗ lực của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ vừa qua, các phong trào do Đoàn phát động đã từng bước định hướng, tạo được ý thức cho thanh nhiên trong việc rèn luyện bản thân cũng như xây dựng Chi đoàn đoàn kết, vững mạnh. Đồng thời mong muốn Đoàn viên Vụ Nghiệp vụ 1 phát huy hơn nữa vai trò của người thanh niên trong thời đại mới, gắn kết hoạt động Đoàn thanh niên với hoạt động chuyên môn của đơn vị.
Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã thành công tốt đẹp và đã bầu đồng chí Trần Thị Bích Phương làm Bí Thư Vụ Nghiệp vụ 1 nhiệm kỳ 2022-2024.
Phương Thanh, Vụ Nghiệp vụ 1