Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự chúc mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn

27/03/2024
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục THADS đã chúc mừng Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng truyền thống THADS.Đồng chí Nguyễn Quang Thái - Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự đã có lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp nhân ngày thành lập Đoàn.
Đồng chí Nguyễn Thắng Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS và đại diện BCH Đoàn cơ sở Tổng cục, BCH các Chi đoàn và đoàn viên thanh niên Tổng cục đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng truyền thống THADS.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên của nước nhà. Người đã sáng lập, tổ chức và rèn luyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục và mỗi đoàn viên thanh niên tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt lời căn dặn của Bác: Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.[1]

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn cơ sở Tổng cục THADS và các Chi ủy trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên tại cơ quan, đơn vị. Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục luôn tạo điều kiện, cơ hội cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Các cuộc họp Đảng ủy định kỳ đều cập nhật thông tin, tình hình hoạt động của Đoàn Thanh niên để Đảng ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Thường vụ Đoàn cơ sở Tổng cục được mời trực tiếp tham dự một số buổi làm việc của Đảng ủy Tổng cục để báo cáo tình hình, đề xuất, kiến nghị đối với Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục. Nhờ đó, cùng với sự lãnh đạo của BCH Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Đoàn cơ sở Tổng cục THADS luôn là một trong những tổ chức đoàn có nhiều hoạt động hiệu quả, tích cực đóng góp vào các hoạt động, các phong trào chung của Đoàn Bộ và cơ quan Bộ. Năm 2023, tập thể Đoàn cơ sở Tổng cục được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tập thể Chi đoàn Văn phòng và tập thể Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ và 04 cá nhân được tặng Giấy khen của Đoàn Bộ Tư pháp.

Đặc biệt, Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục THADS đã lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Tổng cục tăng cường phối hợp với các tổ chức Đoàn trong Hệ thống THADS, gắn kết với các nhiệm vụ của Tổng cục THADS trong quản lý nhà nước về thanh niên. Theo đó, trên cơ sở tham mưu của Đoàn cơ sở Tổng cục và kết quả phối hợp với các cơ sở Đoàn của các Cục THADS địa phương, ngày 24/3/2023, Tổng Cục trưởng đã đối thoại với công chức, viên chức, người lao động trẻ Hệ thống THADS với chủ đề “Nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình phát triển thanh niên trong Hệ thống THADS; phát huy vai trò thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị”. Buổi đối thoại đã góp phần để công chức, viên chức, người lao động trẻ Hệ thống THADS chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất ý kiến, kiến nghị, đồng thời góp phần giúp Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương có sự quan tâm đúng mức, tạo đà cho thế hệ trẻ Hệ thống THADS ngày càng phát triển theo đúng định hướng. Sau chương trình Đối thoại, Tổng cục THADS đã ban hành Thông báo kết luận số 117/TB-TCTHADS ngày 31/3/2023 và triển khai đến toàn thể các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng Cục trưởng đã giao nhiệm vụ cho Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng, Chi cục trưởng và các tổ chức chính trị - xã hội trong Hệ thống THADS thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao đời sống chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và cơ sở vật chất cho đối tượng là công chức, viên chức, người lao động trẻ trong hệ thống THADS. Đến nay, các nội dung của Thông báo kết luận số 117/TB-TCTHADS vẫn là “kim chỉ nam” cho hoạt động của tuổi trẻ Hệ thống THADS.
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục, chúng tôi tin tưởng rằng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trẻ trong toàn Hệ thống THADS sẽ vừa “hồng” vừa “chuyên”, hăng hái xung phong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao; công tác Đoàn và phong trào thanh niên sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển của toàn Hệ thống THADS và Bộ, ngành Tư pháp./.
Đoàn cơ sở Tổng cục THADS
 

[1] Báo Điện tử Chính phủ, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 21/8/2014, https://baochinhphu.vn/toan-van-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-102169104.htm