Đại hội Chi đoàn Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2017-2019

14/03/2017
Thực hiện Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 02-KH/ĐCSTC ngày 01/3/2017 của Ban chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức Đại hội các Chi đoàn trực thuộc, tiến tới Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục lần thứ II, nhiệm kỳ 2017- 2022; được sự đồng ý của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin và Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự, chiều ngày 10/3/2017, tại trụ sở Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, Chi đoàn Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019. Tới dự có đồng chí Lê Anh Tuấn - Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, đồng chí Nguyễn Minh Đức - Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 Tổng cục Thi hành án dân sự; đại diện các Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh thuộc Tổng cục (Vụ Nghiệp vụ, Vụ Nghiệp vụ 3, Văn phòng, Vụ Kế hoạch Tài chính) và toàn thể Đoàn viên Chi đoàn Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin.

Thay mặt Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2016, đồng chí Đinh Nam Hải - Phó Bí thư Chi đoàn Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo trước Đại hội kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2016, phương hướng hoạt động Đoàn nhiệm kỳ 2017-2019. Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, Chi đoàn Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin đã bám sát chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ Trung tâm, Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự, Kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên của Tổng cục, kế hoạch công tác đoàn của Chi đoàn; tham gia tích cực, đầy đủ các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở Tổng cục, Đoàn Bộ Tư pháp và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ, Tổng cục. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn luôn được chú trọng, hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên, thanh niên được thực hiện thông qua việc vận động đoàn viên tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đoàn Bộ Tư pháp tổ chức; 100% Đoàn viên thanh niên Chi đoàn tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, học tập Nghị quyết của Đảng, tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, các hoạt động về nguồn do Đoàn Bộ, Đoàn cơ sở Tổng cục tổ chức.
Ban chấp hành Chi đoàn và các Đoàn viên trong Chi đoàn luôn xác định rõ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu. Do đó, các Đoàn viên trong Chi đoàn luôn tự trau dồi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ công việc được giao, phát huy tinh thần xung kính thanh niên: Tích cực tham mưu, giúp lãnh đạo Trung tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn như công tác tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu phục vụ quản lý chỉ đạo, điều hành và báo cáo Chính phủ, Quốc hội; bước đầu nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu trong thi hành án dân sự đạt được một số kết quả đáng khích lệ như tham mưu xây dựng và thực hiện thí điểm một số phần mềm, chương trình phục vụ công tác chuyên môn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ yêu cầu trực tuyến yêu cầu Thi hành án dân sự, nâng cấp Trang Thông tin Thi hành án dân sự thành Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự; xây dựng 63 Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự cho các Cục Thi hành án dân sự; quản lý vân hành có hiệu quả Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự...). Tham mưu đầu tư và đưa vào sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến tại Tổng cục và 63 điểm cầu tại 63 Cục Thi hành án dân sự.
Trong nhiệm kỳ hoạt động, cuối các năm công tác, các Đoàn viên trong Chi đoàn đều được xét đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, một số Đoàn viên được xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Lãnh đạo Tổng cục tặng giấy khen trong các đợt thi đua, có đoàn viên được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen.
Về tham gia các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, Chi đoàn Trung tâm được đánh giá là một trong các Chi đoàn luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn, tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động của Tổng cục khi có sự huy động của Đoàn cơ sở Tổng cục, như tham gia các sự kiện chào mừng 70 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp; Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự; các hoạt động văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn Tổng cục; tham gia giải thể thao chào mừng ngày truyền thống ngành Tư pháp hàng năm; chương trình tình nguyện thăm và tặng quà đồng bào, học sinh nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc dịp Tết nguyên đán; ủng hộ các chương trình tình nguyện và từ thiện; tham gia các hoạt động về nguồn, dâng hương trong các dịp kỷ niệm…
Bên cạnh đó công tác Đoàn tham gia phát triển Đảng viên cũng được Chi đoàn xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm giới thiệu các đoàn viên ưu tú để Chi bộ đề nghị Đảng bộ xem xét, kết nạp Đảng. Trong nhiệm kỳ 2014 – 2016, Chi đoàn đã giới thiệu 02 đồng chí để Đoàn cơ sở Tổng cục cho ý kiến và làm thủ tục để Chi ủy xét kết nạp, hiện nay các đồng chí đã được kết nạp và chuyển đảng chính thức. Hiện nay tỷ lệ Đảng viên của Chi đoàn Trung tâm là 100%. Công tác phối hợp của Chi đoàn Trung tâm với các Chi đoàn thuộc Tổng cục cũng được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, đặc biệt là trong phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch công tác đoàn của Chi đoàn Trung tâm cũng còn gặp một số khó khăn do số lượng Đoàn viên trong Chi đoàn ít, trong nhiệm kỳ có sự biến động số lượng do thực hiện công tác cán bộ, các Đoàn viên đa phần kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn dẫn tới việc triển khai các hoạt động đoàn còn gặp khó khăn, do vậy Chi đoàn chưa tổ chức được nhiều hoạt động phong trào đa dạng, phong phú; các hoạt động, phong trào tình nguyện còn hạn chế.
Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2019, Chi đoàn Trung tâm xác định tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ, Đoàn cơ sở Tổng cục, Kế hoạch công tác Đoàn hàng năm; duy trì và thực hiện nghiêm túc, có nề nếp việc sinh hoạt Chi đoàn, tiếp tục thực hiện thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên của Chi đoàn; phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, coi đó là nhiệm vụ quan trọng của người Đoàn viên; vận động đoàn viên tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Xung kích, tình nguyện tham gia các chương trình, hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở Tổng cục, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp. Tiếp tục quan tâm công tác Đoàn tham gia phát triển Đảng viên.
Thay mặt Chi ủy Chi bộ Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, Bí thư, Giám đốc Trung tâm Lê Anh Tuấn biểu dương những thành tích của Chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2016 trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như trong phong trào thanh niên và hoạt động đoàn. Chi đoàn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị trong công chức thanh niên, chủ động, phối hợp với cấp ủy chi bộ bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên; đóng góp một phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị; tham gia tích cực, nhiệt tình, sôi nổi các phong trào hoạt động đoàn; phong trào tình nguyện, văn hóa, văn nghệ, thể thao và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đồng chí cũng đề nghị Đoàn cơ sở Tổng cục tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Chi đoàn trực thuộc ; các chi đoàn thuộc Tổng cục tiếp tục đoàn kết, phối hợp hiệu quả để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn tại Tổng cục cũng như đẩy mạnh các hoạt động phong trào đoàn thiết thực, ý nghĩa. Đồng chí tin tưởng với sự nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ và quyết tâm cao của đoàn viên, Chi đoàn Trung tâm sẽ thực hiện hiệu quả các mục tiêu kế hoạch đề ra với phương châm “Đảng viên gương mẫu, đoàn viên xung kích, công chức tích cực”.
Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2017-2019, theo đó, đồng chí Đinh Nam Hải đã trúng cử chức vụ Bí thư Chi đoàn và đồng chí Nguyễn Đại Dương trúng cử chức vụ Phó Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019.
Quang Tuấn