Đoàn Thanh niên của Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Tọa đàm “Thanh niên với công tác thi hành án dân sự”

27/01/2015
Ngày 24/01/2015, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015, được sự nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục, Đoàn Thanh niên của Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Tọa đàm “Thanh niên với công tác thi hành án dân sự”. Tọa đàm được tổ chức nhằm giới thiệu những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Kế hoạch triển khai thi hành Luật tới các đoàn viên thanh niên làm công tác thi hành án dân sự cũng như các đoàn viên thanh niên thuộc các đơn vị thường xuyên phối hợp với Tổng cục.

Tham dự Tọa đàm, về phía Tổng cục Thi hành án dân sự có đồng chí Nguyễn Thanh Thủy - Phó Tổng cục trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Chánh Văn phòng Tổng cục; về phía Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp có đồng chí Phan Hồng Nguyên - Bí thư Đoàn Bộ, đại diện các Chi đoàn, cơ sở Đoàn các đơn vị thuộc Bộ: Thanh tra, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Bồi thường nhà nước, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Văn phòng, Nhà xuất bản Tư pháp; về phía cơ quan Thi hành án dân sự địa phương có đồng chí Dương Minh Công - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, đồng chí Phan Huy Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang; đại diện Chi đoàn các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Chi cục Hoàn Kiếm - Hà Nội; cùng hầu hết các đoàn viên thanh niên của Đoàn cơ sở Tổng cục.

Tại buổi Tọa đàm, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Thủy đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, giới thiệu về Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; định hướng cho thanh niên ngành Thi hành án dân sự nói chung và các đơn vị khác nói riêng về các hình thức hoạt động để cùng với Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

 

 

Thay mặt Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, đồng chí Phan Hồng Nguyên ghi nhận và hoan nghênh Đoàn cơ sở Tổng cục đã kịp thời tổ chức những hoạt động tập trung, đi sâu vào chuyên môn, gắn kết các hoạt động chuyên môn với công tác Đoàn; tạo cơ hội để các Chi đoàn, các Cơ sở Đoàn thuộc Bộ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức; đồng thời cũng đề nghị Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Tiếp đó, 04 Báo cáo viên (đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, đồng chí Lại Anh Thắng - Thẩm tra viên Vụ Nghiệp vụ 2, đồng chí Trần Phương Hồng - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ và đồng chí Nguyễn Thị Ngân - Chuyên viên Vụ Nghiệp vụ 2) đã trình bày 04 chuyên đề:

- Tổng quan chung về định hướng và những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

- Điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự trong việc áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án, hoãn, đình chỉ, thanh toán tiền thi hành án;

- Quyền và nghĩa vụ của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động thi hành án theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

- Vấn đề quyền yêu cầu thi hành án và xác minh điều kiện thi hành án theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

 

 

Cơ bản, các chuyên đề đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, cung cấp cho các đại biểu tham dự những thông tin về quá trình các quan điểm, định hướng quan trọng khi xây dựng Luật, những nguyên nhân, lý lẽ để sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự 2008.

Tọa đàm đã dành thời gian để các đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận và các Báo cáo viên trả lời về những vấn đề còn chưa hiểu rõ, những vướng mắc trong thực tiễn thi hành và áp dụng pháp luật, đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả triển khai thi hành Luật. Qua trao đổi, đồng chí Nguyễn Trà My - Bí thư Chi đoàn Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đề nghị Đoàn cơ sở Tổng cục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên trong công tác rà soát, đánh giá tác động khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, công bố thủ tục hành chính; đồng chí Nguyễn Văn Quang - Bí thư Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp đề nghị các đoàn viên thanh niên của Tổng cục có thể nghiên cứu, xây dựng Sổ tay nghiệp vụ về thi hành án, phối hợp với Nhà xuất bản Tư pháp trong công tác in, phát hành sách, tài liệu để kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới.

 

 

Thay mặt Tổ biên tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 đề nghị Ban tổ chức tập hợp đầy đủ các nội dung trao đổi tại Tọa đàm, nhất là các vướng mắc, băn khoăn của các đại biểu tham dự về thực tiễn thi hành án, về các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung… để báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, phục vụ cho việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật, đảm bảo cách hiểu, áp dụng thống nhất, đồng thời phục vụ cho việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự