Đoàn viên, thanh niên Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện văn hóa công sở và hưởng ứng chuyên mục “Tuổi trẻ Bộ Tư pháp”

14/06/2018
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn cơ sở Tổng cục đã có Công văn số 15/CV-ĐTN ngày 08/6/2018 phổ biến, quán triệt đến toàn thể đoàn viên, thanh niên Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện văn hóa công sở và hưởng ứng chuyên mục “Tuổi trẻ Bộ Tư pháp”.

Đối với việc thực hiện văn hóa công sở, Đoàn cơ sở Tổng cục phát động qua nhiều công văn với các nội dung:
1. Toàn thể đoàn viên, thanh niên nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 1471/KH-TCTHADS ngày 04/5/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự, trong đó lưu ý việc (1) đeo thẻ chức danh trong quá trình làm việc, (2) mặc trang phục ngành vào thứ Hai hàng tuần và (3) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.
2. Phổ biến việc tổ chức họp, sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm từng tháng trong năm 2018:
- Tháng 6: “Tuổi trẻ Tư pháp xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
- Tháng 7: “Hành trình theo bước chân những người anh hùng”.
- Tháng 8: “Viết tiếp truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam”.
- Tháng 9: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.
- Tháng 10: “Đại đoàn kết”.
-  Tháng 11: “Tháng hành động vì kỷ cương và trách nhiệm”.
- Tháng 12: “Tự hào và vững bước dưới cờ Đảng”.
3. Tuyên truyền, phổ biến phát động thi đua văn hóa công sở thông qua các khẩu hiệu, góp phần tạo không khí sôi nổi thi đua thực hiện trong đoàn viên, thanh niên:
- Trang phục lịch thiệp, giờ giấc chuyên nghiệp.
- Tiết kiệm điện, thể hiện văn minh.
- Điện thoại chung, chớ dùng việc riêng lẻ.
- Ăn nói dịu dàng, ứng xử đàng hoàng.
- Chú ý điều hòa, cho ta sức khỏe.
- Đến trước giờ, tránh đợi chờ.
- Không liên hoan khi cơ quan làm việc.
- Đi làm đeo thẻ, tác phong vui vẻ.
- Công sở xanh, làm việc chóng nhanh.
- Cười duyên, chào khẽ, vui vẻ, cảm ơn.
4. Tăng cường cơ chế vận động, giám sát, nhắc nhở các đoàn viên, thanh niên để có nhận thức, hành động đúng đắn, toàn diện về nội dung văn hóa công sở, tạo sự chuyển biến thực chất, lâu dài tại các đơn vị trực thuộc.
5. Quán triệt đoàn viên, thanh niên nghiêm túc trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là khi tham gia các Lớp bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm do Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức; tránh trường hợp bị đôn đốc, nhắc nhở do vi phạm.
Với mục đích hình thành tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự trong mỗi đoàn viên, thanh niên, nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm vì công việc chung trong mỗi đoàn viên, thanh niên, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tổng cục hưởng ứng, phát động phong trào thi đua xây dựng văn hoá công sở. Với khẩu hiệu hành động “Xây dựng nét đẹp văn hóa công sở - Hãy bắt đầu từ hành động của chính bạn”, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở mong muốn rằng đoàn viên, thanh niên Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ là lực lượng xung kích, đi đầu, bằng những hành động nhỏ nhất cùng chung tay xây dựng môi trường văn hoá công sở hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện và hiệu quả.
Đối với chuyên mục “Tuổi trẻ Bộ Tư pháp” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Đoàn cơ sở Tổng cục thông tin, phổ biến về chuyên mục, khuyến khích việc thường xuyên đưa tin, bài viết, hình ảnh gửi về Ban biên tập của Chuyên mục để kịp thời đăng tải, bảo đảm tính thời sự của hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm của Chi đoàn, Đoàn cơ sở.
Chuyên mục “Tuổi trẻ Bộ Tư pháp” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp được xác định là một kênh quan trọng để tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên. Trong thời gian qua, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng, vận hành Chuyên mục nhằm thiết lập kênh thông tin đồng bộ, thống nhất về hoạt động của tuổi trẻ Bộ Tư pháp; phục vụ hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Bộ, đảm bảo sự điều hành thông suốt giữa các cấp của tổ chức đoàn; góp phần tạo sức lan toả và hiệu ứng thông tin, truyền thông rộng rãi trong tổ chức triển khai các hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ cũng như của các chi đoàn và đoàn cơ sở trực thuộc.
Để chuyên mục thực sự nổi bật, có ý nghĩa với đoàn viên, thanh niên, Ban Chấp hành các Chi đoàn có trách nhiệm giới thiệu nội dung cơ bản và địa chỉ truy cập chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp đến mỗi đoàn viên, thanh niên (http://tuoitrebtp.moj.gov.vn), coi đây là một nguồn thông tin không thể thiếu để cập nhật, nắm bắt kịp thời các mô hình mới, các cách làm hay trong hoạt động công tác đoàn thanh niên của Bộ, ngành Tư pháp, từ đó áp dụng mô hình phù hợp, có hiệu quả với điều kiện công tác tại đơn vị.
Bảo Ngọc
Phó Bí Thư đoàn cơ sở Tổng cục