Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tiêu hủy vât chứng, tài sản

29/06/2016
Sáng ngay 27/6/2016 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản đã tổ chức tiêu hủy tiêu hủy những tang vật phạm tội trong các Bản án  đã có hiệu lực pháp luật.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng được thành lập theo quyết định số 119/QĐ-THADS Ngày 27/6/2016 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, gồm 10 thành viên: Cục THADS làm Chủ tịch Hội đồng, mời đại diện Sở Tài chính làm ủy viên và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia giám sát việc tuân theo quy định pháp luật.
Trong đợt tiêu hủy lần này gồm 12 vụ án, đặc biệt số lượng Matúy đưa ra xuất hủy lớn gồm: 33 bánh Heroin, 0,098g  Methamphetammin, 31,589g Cần xa thực vật trong vụ Vũ Ngọc Sơn cùng đồng bọn….và các tang vật khác liên quan.
Các tang tài vật đưa ra xuất hủy đều còn nguyên niên phong có đóng dấu của các cơ quan chức năng liện quan và được các thành viên Hội đồng kiểm tra cẩn thận trước khi mang ra xuất hủy.
Việc tiêu hủy tang vật đã được Hội đồng tiến hành đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, dưới sự chứng kiến đầy đủ của các thành viên Hội đồng và sự kiểm sát trực tiếp của các cơ quan chức năng liên quan.
Bùi Công Đinh – Cục THADS tỉnh Hòa Bình