Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

29/06/2016


Hòa trong không khí thi đua của toàn ngành lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2016), ngày 13/01/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã ban hành kế hoạch số 16/KH-CTHADS phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, nhằm nâng cao nhận thức của mỗi công chức, người lao động với sự hình thành và phát triển của toàn hệ thống và của đất nước; giáo dục truyền thống vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nghề, phát huy năng lực, tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của các thế hệ công chức, người lao động; tạo động lực để mỗi công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm  vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Hưởng ứng phong trào thi đua do Cục phát động, mỗi đơn vị thi hành án trực thuộc, mỗi công chức, người lao động đều thi đua với tinh thần tự giác, nỗ lực, trách nhiệm, ra sức lập thành tích cao nhất và đạt được kết quả đáng khích lệ. Sơ kết đợt thi đua, tính đến ngày 30/5/2016, toàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã thi hành xong 1.046 việc đạt tỷ lệ 87% tương ứng với số tiền 6.276.693.000 đồng, đạt tỷ lệ 48% (Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao năm 2016).
Để đạt được thành tích đó, cùng với tinh thần phấn đấu không mệt mỏi của mỗi công chức, người lao động, còn có sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt của cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Thành tích của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng hệ thống Thi hành án dân sự ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát triển, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu