Đoàn thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh với công tác giảm án tồn chuyển kỳ sau

29/06/2016
Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ năm 2010, trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh. Khi mới thành lập, Chi đoàn có 08 Đoàn viên, trải qua 7 năm xây dựng và trưởng thành, số lượng Đoàn viên đã tăng lên đáng kể, với 15 đoàn viên. Trong đó có 02 đoàn viên có trình độ Thạc sỹ, 13 đoàn viên có trình độ Cử nhân, có 01 đồng chí giữ vụ Trưởng phòng, 02 đồng chí là Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục.

Đoàn viên chi đoàn có trình độ đại học, trên đại học chiếm tỷ lệ cao là điều kiện thuận lợi trong việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các đường lối của Đảng, các chính sách pháp luật mới và Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cấp ủy, đoàn cấp trên, hoạt động của Chi đoàn ngày càng đi vào nề nếp.
Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016), với phương châm “Xung kích trong nhiệm vụ chuyên môn và trong hoạt động Đoàn”, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đặc biệt là trong việc giảm án tồn chuyển kỳ sau.
Nhận thấy lượng án tồn chuyển kỳ sau còn cao, có xu hướng ngày càng tăng về số lượng và kéo dài qua nhiều năm. Cụ thể: Năm 2013 tồn chuyển sang năm 2014 là 1.570 việc = 123.850.348.000 đồng; Năm 2014  tồn chuyển sang năm 2015 là 1.673 việc = 253.095.490 đồng (tăng 103 việc so với năm 2013 chuyển sang); năm 2015 chuyển năm 2016 là 1.647 việc = 255.919.641.000 đồng tuy đã giảm hơn 20 việc so với lượng án tồn của năm 2014 chuyển 2015 nhưng vẫn cao; Tổng số việc chuyển kỳ sau là 06 tháng đầu năm 2016 là 1.964 việc trong đó có 861 việc có điều kiện thi hành án. Việc án tồn vẫn còn nhiều phần nào đã làm giảm sút lòng tin của quần chúng nhân dân đối với các cơ quan thi hành án dân sự nói riêng và làm suy giảm hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước ta nói chung.
Chính vì vậy, Ban chấp hành Chi đoàn Cục đã tổ chức nghiên cứu, tìm tòi và áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của thanh niên trong giảm lượng án tồn chuyển kỳ sau, góp phần hoàn hành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước nói chung và cho địa phương nói riêng.
Thông qua các cuộc họp hàng tháng, Ban chấp hành Chi đoàn đã quán triệt đến toàn thể Đoàn viên về vai trò, trách nhiệm của Đoàn viên thanh niên Cục trong công tác giảm án tồn chuyển kỳ sau. Từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của từng Đoàn viên đối với công tác giảm án tồn chuyển kỳ sau. Bên cạnh đó Chi đoàn cục còn phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày truyền thống Thi hành án với chủ đề: “Ba sạch”, hồ sơ sạch về mặt hình thức, sạch về trình tự thủ tục thi hành án trong hồ sơ đảm bảo theo quy định, chủ động rà soát việc có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành để có biện pháp giải quyết phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết việc thi hành án.
Phong trào diễn ra sôi nổi, lan tỏa tới từng đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn. Các Đoàn viên thanh niên Cục tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nói chung và về công tác thi hành án dân sự nói riêng. Từ đó phần nào nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp tham gia vào quá trình tổ chức và thực hiện nghĩa vụ trong thi hành án dân sự. Những vụ việc có khó khăn, vướng mắc dần được tháo gỡ, nhiều việc đương sự tự nguyện thi hành.
Các Đoàn viên thanh niên với tư cách là Chấp hành viên, Thư ký thi hành án đã tích cực tham gia vào các đợt thi hành án cao điểm, chủ động trong việc tổ chức thi hành án dân sự được giao. Tăng cường công tác dân vận, giải thích pháp luật, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành nghĩa vụ của mình; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và các cơ quan hữu quan khác bảo đảm tốt cho công tác thi hành án có hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác xác minh, phân loại việc thi hành án, từ đó có biện pháp tổ chức thi hành án thích hợp đối với từng loại việc thi hành án.
Bên cạnh đó, Đoàn viên thanh niên tại Phòng Kiểm tra và giải quyết Khiếu nại, tố cáo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Cục tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác thi hành án. Trong công tác kiểm tra cần trú trọng việc công tác hậu kiểm nhằm đánh giá việc thực hiện kết luận kiểm tra, nhất là biện pháp khắc phục những sai sót trong các kết luận kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự nói chung và công tác giảm án tồn chuyển kỳ sau nói riêng;  Đoàn viên phòng Tổ chức cán bộ trực tiếp tham gia rà soát đối với các đơn vị trong địa bàn tỉnh nhằm xác định nhu cầu thực tế về cán bộ từ đó thực hiện việc tăng cường, hỗ trợ cho các đơn vị có khối lượng công việc nhiều, hạn chế tình trạng quá tải trong việc tổ chức thi hành án tại một số đơn vị; Đoàn viên thanh niên Văn phòng Cục tích cực giúp Chấp hành viên thực hiện việc thu, chi tiền thi hành án theo đúng trình tự, thủ tục; tích cực rà soát các tang, tài vật còn tồn để xử lý dứt điểm.
Ngoài ra Bí thư Chi đoàn với tư cách là Ủy viên Ban chấp hành chi bộ Cấp ủy cũng đã cố gắng tích cực, chủ động phát huy hết năng lực, sự sáng tạo của tuổi trẻ trong việc tham mưu cho Cấp ủy để có giải pháp cụ thể nhằm giảm án tồn chuyển kỳ sau và đã tham mưu để xây dựng Dự thảo Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016.
Đoàn viên thanh niên Cục luôn tích cực tham gia xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, khẳng định sự đóng góp tích cực của ngành Thi hành án vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và từng địa phương; Tham gia thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị, nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu và giải quyết án tồn chuyển kỳ sau.
Từ việc Ban chấp hành Chi đoàn tích cực triển khai và tổ chức thực hiện các giải pháp đã đề ra, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của các Đoàn viên thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã góp phần không nhỏ vào việc giảm án tồn chuyển kỳ sau, trong 08 tháng năm 2016 tổng số việc phải giải quyết là 469 việc, trong số việc có điều kiện thi hành đã giải quyết xong 323 việc, đạt tỷ lệ 81,6% về việc, vượt 9,6% so với chỉ tiêu thi hành xong về việc/ số có điều kiện do Tổng cục THADS giao.
Tin tưởng rằng trong thời gian tới với sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo các Đoàn viên thanh niên Cục sẽ tiếp tục góp phần giảm án tồn chuyển kỳ sau, trở thành đội ngũ kế cận vừa hồng vừa chuyên đáp ứng tốt yêu cầu công tác của đơn vị, của ngành và hơn hết là để góp phần vào việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội thúc đẩy việc phát triển kinh tế, xã hội địa phương, hội nhập kinh tế, quốc tế.            
Nguyễn Minh Thùy
Phó phòng Kiểm tra và giải quyết Khiếu nại & Tố cáo